تبلیغات

قالیباف رکورد احمدی‌نژاد را هم شکست

باتوجه به برنامه‌های طول و دراز قالیباف و یارانش برای سفرهای استانی او کنار عده و عده قابل‌توجه همراهانش در جریان این سفرها، مهم‌ترین پرسش، منبع مالی ...

سیستان و بلوچستان