چگونه نماز میخوانید ولی نسبت به حق پایمال‏ شده سکوت میکنید؟

چگونه نماز میخوانید ولی نسبت به حق پایمال‏ شده سکوت میکنید؟

احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور و دادگستری دولت موقت میگوید: «بعد از انقلاب در حالیکه در دولت بسیار کار داشتم روزی طالقانی مرا احضار کرد و گفت : در اطراف منزل ما یک دکان مشروب‌فروشی بود که مردم در روزهای اوج‌گیری انقلاب حمله کردند و همه وسایلش را از ...

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دریافت