February 25,2024 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

نمایی از دفتر حزب تدبیر و توسعه در سال ۱۳۴۰