نشست هم اندیشی دبیرکل حزب تدبیر و توسعه با وزیر سابق نفت

نشست هم اندیشی دکتر محسن محمدباقرزاده دبیرکل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی با مهندس رستم قاسمی( وزیر سابق نفت ) و معاون اقتصادی سپاه قدس