حضور دبیرکل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در نشست هم اندیشی وزارت کشور