💠 آیا این نامه واقعیت دارد !

✳️ آیا فاجعه کرونایی در راه است ؟!

✅ متن فوق اکنون در دنیای مجازی دست بدست میچرخد و مخاطبین با سطحی نگری صرفا با لایک و .. از کنار این بحران میگذرند
آنچه مهم است دولت نتوانست یا نخواست در تامین حداقل های رفاهی مردم مشارکت کند و بدین سبب آمار تلفات انسانی با اپیدمی شدن کووید ۱۹ بالا رفت .
🆘 رسانه ها امروز مترو تهران و ترافیک شهر را به نمایش گذاشتند که باعث تاسف بسیار است . مردم و آحاد جامعه گناهی ندارند زندگی روزمره آنان مختل شده و حتی توان تامین قوت لایموت خویش ندارند .
اینجاست که مسئولیت خطیر دولت و حاکمیت نمایان میشود و بایستی بداد این مردم رسید . رنج بیماری ، درد فقدان عزیزان ، و مشکلات عدیده اقتصادی دمار ا ز روزگار مردم درآورده است . آنوقت انعکاس مکاتبات این چنینی و دستوری برای اتمام کرونا تعجب آور است اگر صحت داشته باشد .!
نگارند ه اعتقاد راسخ دارد دولت باید تمام برنامه عمرانی ۹۹ را راکد کرده و اعتبارات این فصل ها در زمینه رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان هزینه گردد.
بودجه های عمران و آبادانی موقعی اثر بخش است که بهره بردارش زنده باشد.!

سید موسی میرنژاد تولون
فعال سیاسی