بیانیه انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی
💠ملت شریف و گرامی ایران عزیز
سلام علیکم
هموطنان عزیز؛ حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در راستای وظایف سیاسی و اجتماعی با کارکرد حزبی و با اجتناب از دسته بندی بازی های سیاسی رایج در تلاش است براساس گفتمان اعتقاد به اصول و اصلاح امور در راستای مطالبات و انتظارات قانونی و بحق ملت و بصورت فعال در انتخابات پیش رو مشارکت حزبی داشته و از تمامی دوستداران ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی هم تقاضای مشارکت جدی در این انتخابات را دارد ، علی ایحال در جهت ارتقا و پیشبرد اهداف کشور بخصوص گره گشایی در امور اقتصادی و معیشتی ملت شریف و با توجه به گفتمان فوق الذکر این حزب جمعی از کارآمدترین کاندیداتورهای انتخابات خبرگان رهبری را در حوزه های انتخابیه تهران و به دور از تعصب و دسته بندی های جناحی و با توجه به توانمندی و عملکرد آنان اقدام به تهیه لیست کاندیداهای موثر در انتخابات شهر تهران نموده است.
ما بنا به کارکرد حزبی متعهد میشویم که پیگیر مطالبات ملت و وعده های داده شده باشیم‌.
حضرات بزرگوار آقایان :
عباسعلی اختری علی رازینی

غلامرضا مصباحی مقدم