✅ همزمان با پایان سفر هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر روحانی به مجمع عمومی سازمان ملل، حزب اعتدال و توسعه بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

مواضع اصولی و مقتدرانه دکتر حسن روحانی؛ رییس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی ایران به شمار می رود و بار دیگر نشان داد که ملت آزاده و سرافراز ایران، بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، همواره منادی صلح و گفتگو بوده و خواهد بود، اما هرگز تسلیم زورگویی و خباثت دشمنان نمی شود.

حزب اعتدال و توسعه، رویکرد و مواضع رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در خلال سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات با هیات های بلندپایه دیگر کشورها را تداوم دیپلماسی خردمندانه دولت تدبیر و امید طی ۶ سال اخیر در صیانت از منافع ملی ارزیابی کرده و بر حمایت کامل از آن تاکید دارد.

حزب اعتدال و توسعه، اطمینان دارد که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری، همراهی کلیه ارکان نظام و به پشتوانه احاد ملت قهرمان ایران، می توان از گردنه دشوار کنونی به سلامت گذشت و برگ زرین دیگری در کارنامه این سرزمینِ پرشکوه گشود.

۵ مهرماه ۱۳۹۸
کمیته تبلیغات حزب اعتدال و توسعه