به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، فهرستی شامل نه مورد از عملکردها که شائبه غیرقانونی بودن در خصوص آنها مطرح بوده و در حوزه عملکرد معاونت اداری مالی است را در ادامه این مطلب منتشر خواهیم کرد، امیدواریم این موارد مورد توجه مردم و مسئولین مربوطه قرار گیرد.

(باید ذکر کنیم این موارد و اسناد آن عموماً از طریق گزارش‌های منابع داخلی سازمان منطقه آزاد اروند و کارکنان و کارشناسان این سازمان در اختیار گروه تحریریه فیدوس قرار گرفته که پس از تحقیق میدانی و بررسی اسناد و اعتبار سنجی آن منتشر شده است. این رسانه از کلیه کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند دعوت می‌کند در چهارچوب حق دسترسی آزاد به کلیه اسناد و مدارک توسط رسانه‌ها و مبارزه با فساد که برنامه اصلی کشور است هرگونه اسناد و مدارک دیگر در خصوص عملکردهای شائبه‌دار این سازمان در اختیار دارند جهت این رسانه ارسال نمایند. فیدوس نوای بیداریست)

یک. استخدام ۱۸۴ نفر جهت گیت‌های گمرک اروند

جهت گیت‌های ورودی شهر، طبق تفاهم‌نامه‌ای سازمان منطقه آزاد اروند اروند و گمرک ۱۸۳ نفر استخدام شده‌اند، از این تعداد اسناد رسیده نزدیک به ۹۰ نفر غیر بومی بوده‌اند که تا پیش از استخدام سابقه سکونت دائم در آبادان و خرمشهر نداشته‌اند، آقای احمد رستمی معاونت منطقه آزاد اروند توضیح دهند،۹۰ نفر غیر بومی با سفارش چه کسانی توسط گمرک جذب و در گیت‌ها به کار گیری شده‌اند شده‌اند، از ۹۰ نفر باقی کدام نمایندگان وقت مجلس و افراد و مدیران سازمان وابستگان و افرادی را جهت کار معرفی کرد‌ه‌اند که توسط گمرک به کار گرفته شده‌اند، چرا برای جذب و استخدام این افراد فراخوان عمومی صادر نشده است و مراحل قانونی استخدام و مصوبات این بکارگیری کجاست؟ ۶۰ نفر از این ۱۸۳ نفر اخیراً به عنوان نیروی مازاد به فضای سبز سازمان منطقه آراد اروند منتقل شده‌اند، انتخاب این ۶۰ نفر برای جابه‌جایی بر چه اساسی بوده‌است و این افراد چه وابستگی به چه کسانی دارند؟ نهادهای قانونی نیز می‌توانند با گرفتن پرونده افراد استخدام شده و بررسی آن متوجه این موارد شوند.

دو. انتخاب پیمانکار نیروهای برون سپار سازمان منطقه آزاد اروند

انتخاب پیمانکار نیروی انسانی برای نیروهای برون سپار سازمان منطقه آزاد اروند اخیرا بر چه اساس بود؟ معاونت اداری مالی توضیح دهند با چه شرایطی به شرکت سنگرداران امین مسجد سلیمان” این پیمان واگذار شده است؟ این شرکت که قیمتی پایین تر از قیمت سال قبل پیمانکار نیروی برون سپار داده مشخص است که طبق قواعد کمیسیون وقتی پیمانکاری قیمتی غیر معمول می‌زند در خصوص نیروی انسانی پیمانش با در نظر گرفتن عواقب معیشتی و انسانی مشکلات دیگر پذیرفته نمی‌شود، چرا در این مورد پذیرفته شده است؟ دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت فوق که غیر بومی هم هست، در لیست سیاه سازمان منطقه آزاد اروند نبوده‌اند؟ چرا باید شرکت پیمانکار از مسجد سلیمان برای انجام این پروژه وارد شود؟ چرا آقای مجتبی گنجی‌زاده معاونت پشتیبانی منطقه آزاد اروند در خصوص این شرکت حمایت خاص کرده‌اند؟ آیا این مورد باید از چشم معاونت مورد نظر دور مانده و زیر سایه مدیریت ایشان چنین قراردادی منعقد شده است؟ این قرارداد آیا قانونی است؟

سه- موضوع زمین روبروی باشگاه قایقرانی واگذار شده به گروه ساختمان سازی عبدالباقی

در خصوص زمین جنب باشگاه قایق‌رانی که قرارداد و قیمت گذاری آن مربوط به سال ۹۶ بوده و طبق قانون قیمت گذاری چند ماه بیشتر اعتبار نداشته و حتی خود قرارداد نیز اعتبار چند ساله نداشته، بر چه اساسی این زمین تجاری مرغوب با قیمت متری صد هزار تومان بدون کارشناسی مجدد قراردادش در سال ۹۸ با گروه ساختمان سازی عبدالباقی منعقد شده است؟

چهار- موضوع زمین خیابان دبستان متعلق به استانداری خوزستان

تهاتر زمین دولتی مال غیر با خودرو خارجی بدون مصوبه نهایی هیئت مدیره و طی تشریفات قانونی خرید خودرو و انعقاد قرارداد نهایی با استانداری و روئیت مجوز هیئت دولت در زمان واگذاری با چه مجوزی بوده است؟ آقای رستمی پاسخ بدهند با کدام مجوز قانونی دستور تخریب اسکلت فلزی ساختمان به ارزش چند میلیارد که جزء امول عمومی بوده را صادر کرده‌اند؟ بر چه اساسی زمین در ازای خرید ۳۰ دستگاه خودرو خارجی به پیمانکار اول و سپس با اخذ مبلغ و پرداخت به آقای آباد به گروه ساختمان سازی عبدالباقی به عنوان پیمانکار دوم واگذار شده است؟ چرا پیگیری امور حقوقی دولتی را به گروه پیمانکاری جهت اخذ موافقت واگذاری زمین توسط هیئت دولت، واگذار شده است؟

پنج- موضوع خرید چهار دستگاه خودرو آتش نشانی

معاونت اداری مالی منطقه آزاد اروند توضیح بدهند چرا در عوض خودرو آتش نشانی ۲۰۱۷ خودرو ۲۰۰۲ وارد شده است. چه مبلغی به عنوان پیش پرداخت به شرکت امیر تریدینگ داده شده است، آن مبلغ چند درصد از کل معامله بوده و آیا این درست است که با وجود گرفتن بیش از ۸۰ درصد وجه معامله در زمان تحویل نهایی شرکت مورد اشاره به بهانه تغییر قیمت ارز مبلغ دیگری از سازمان منطقه آزاد اروند دریافت کرده است؟ این معامله چندین میلیاردی و دلیل دادن دستور ترخیص این خودروها با وجود اختلاف فاحش مدا خودرو مورد تقاضا و خودرو رسیده را توضیح دهند؟

شش- خودروهای آمبولاس خریداری شده جهت اروند

معاونت اداری مالی منطقه آزاد اروند بگویند خودروهای آمبولانس خریداری شده جهت شهرهای آبادان و خرمشهر در حال حاضر کجا هستند و از چه زمانی در خارج از منطقه با دستور چه کسی سرویس می‌دهند؟ این مصوبه استفاده از خودروهای آمبولانس خریداری شده جهت منطقه در خارج از منطقه را چه کسی داده است؟ قیمت خرید این خودروها چه قدر بوده؟ شرکت وارد کننده چه شرکتی بوده، خودروها متعلق به کدام شرکت خارجی هستند؟ فرم تقاضا و اسناد رسمی این خودروها کجاست؟

هفت- خودروهای لوکس میلیاردی خریداری شده توسط سشازمان منطقه آزاد اروند

معاونت اداری مالی سازمان منطقه آزاد اروند توضیح بدهند چند دستگاه خودرو میلیاردی برای چه سازمان‌ها، ارگان‌ها و مدیرانی در مجموعه و بیرون مجموعه طی چند سال گذشته خریداری شده است، با کدام مصوبه دولتی، قانونی و هیئت مدیره این خودروهای لوکس در زمانی که رهبر انقلاب صراحتا در خصوص استفاده از خودروهای لوکس و تجملاتی به مقام‌های دولتی از محل اعتبار عمومی هشدار داده‌اند، اجازه این خرید و واگذاری‌ها را داده است.

هشت. اموال مربوط به سازمان منطقه آزاد اروند و نحوه واگذاری آنها به غیر

اموال سازمان منطقه آزاد اروند اهم از کولر، میز صندلی، پارتیشن و غیر با کدام نظر کارشناسی مستهلک و سپس در اختیار سازمان‌های دیگر قرار گرفته و مجددا مشابه آن خریداری شده، لیست کامل اموال مستهلک شده طی ۵ سال گذشته و واگذاری آنها کجاست، طبق کدام مزایده و مناقصه و اسناد قانونی این واگذاری‌ها نجام شده است، معاونت اداری مالی منطقه آزاد اروند در این خصوص پاسخگو باشند؟

نه.لیست اسامی استخدام شدگان و دریافت کنندگان وام‌های کم بهره

معاونت ادارای مالی سازمان منطقه آزاد اروند لیست همه کارکنانی که به هر شکل وابستگی به افراد خاص درون و بیرون سازمان دارند و طی ۵ سال گذشته با استخدام این سازمان در آمده‌اند را منتشر کنند. همچنین لیست اسامی دریافت کنندگان وام‌های کم بهره از محل اعتبار سازمان در بانک انصار را منتشر کنند.

موارد دیگر را هم به زودی به خصوص در حوزه‌های گمرکی و تسهیلات طی مطلب جداگانه‌ای با ایشان طرح خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

تخلفات سازمان منطقه آزاد اروند در واگذاری خودرو و زمین‌های مرغوب آبادان، خرمشهر، خوزستان

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سر دشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آبادان – آغاجاری – امیدیه – اندیکا – اندیمشک – اهواز – ایذه – باغ ملک – باوی – بندر ماهشهر – بهبهان – حمیدیه – خرمشهر – دزفول – دشت آزادگان – رامشیر – رامهرمز – شادگان – شوش – شوشتر – کارون – گتوند – لالی – مسجد سلیمان – هفتگل – هندیجان – هویزه – استان خوزستان – خوزستان