به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، علت استیضاح هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مداخله سازمان یافته برخی اعضای هیات رییسه در توزیع نمایندگان در کمیسیونها و طراحی انتخابات رییس و اعضای هیات رییسه کمیسیونهای تخصصی مجلس قید شده است.

بر اساس انتخابات دیروز کمیسیونهای تخصصی مجلس دکتر الهیات ریاست یک کمیسیون را برعهده گرفته است که در آن دو اقتصاددان مطرح نیز کاندیدای ریاست بودند.

در این‌کمیسیون به دفعات مکرر اعضای کمیسیون تغییر کردند و افرادی که هیچ سابقه ای در حوزه برنامه و بودجه و اقتصاد نداشتند جایگزین افراد با این سوابق شدند.

در یک ‌کمیسیون تخصصی دیگر نیز یک ‌پزشک به ریاست یک حوزه فنی و مهندسی رسید.

یک نماینده مجلس که امضا کننده این طرح استیضاح هست به خبرنگار ما گفت در هیچ دوره ای به این شکل برای انتخاب هیات رییسه کمیسیونها به صورت رسمی و سازمان یافته مهندسی صورت نگرفته بود.

او گفت یک نماینده شاخص تهران در اعتراض به این روند تهدید به اسنعفا کرده است.

سه شنبه هفته پیش نیز بواسطه دخالت دو عضو هیات رییسه در انتخابات کمیسیون برنامه مجلس، برلی ساعاتی هیات رییسه مجلس شاهد تنش و درگیری بود.و سرانجام‌با پذیرش اشتباه از سوی اعضای دیگر هیات رییسه، مشاجره و تنش خاتمه یافت.

انتهای پیام/