به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، تجمع مال باختگان جلوی بانک مرکزی حادثه ای که حزب تدبیر و توسعه راه کار حل موضوع را به وزیر وقت صمت اعلام کرد. ولی بی توجهی مدیران صمت و بانک مرکزی منجر به چنین فاجعه ای شد.

حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی حتی طی نامه ای تحلیلی به وزیر اقتصاد هم عمق فاجعه را اعلام کردیم و باز هم نامه بایگانی شد.
امید است قوه محترم قضائیه بازرسی لازم را انجام و اگر پشت پرده فسادی باشد کشف و به افکار عمومی معرفی و اعلام شود.

شایان ذکر است ؛ اغلب افراد معترض تولیدکنندگانی هستند که ارز نیمایی خریداری کرده‌اند اما پس از ۶ ماه نه تنها هنوز ارز خود را دریافت نکردند بلکه هیچ پاسخی از سوی مسئولان بانک و صرافی‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.