به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، شناسایی و دسته بندی مدیران این امکان را فراهم می کند تا در مواجهه با کج روی ها و بی راهه پیمایی های برخی مدیران که در این سالها آنها را با عناوینی همچون نفوذی، مفسد سیاسی و مفسد اقتصادی  می شناسیم همه تقصیرها را بر گردن انقلاب اسلامی نیاندازیم.

در یک دسته بندی ساده برای گونه شناسی مدیران جمهوری اسلامی با سه گروه زیر مواجهیم.

دسته اول مدیران متخصص، با تجربه و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی هستند که اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمی پیوست این گروه حداقل یا معلم و استاد دانشگاه بودند و یا مدیر ارشد بخش خصوصی که یک کارگاه و کارخانه را در طراز استانداردهای بین المللی اداره می کردند.

دسته دوم مدیران فن‌سالاری (تکنوکرات) هستند که برایشان فرقی نمی کند در چه نظام سیاسی فعالیت می کنند. هدف آنها انجام وظایف مصرح اداری و ابلاغی است. همان کارهایی که در دوره نظام سیاسی قبل از انقلاب انجام می دادند را در دوره انقلاب اسلامی هم انجام می دهند؛ فقط لباس پوشیدن آنها در دو دوره فرق می کند. فرزندان و تربیت شدگان این دسته هم شبیه آنها هستند. در این دسته افراد با رفتارهای متظاهرانه دنبال پیشبرد منافع شخصی خود هستند و به اصول بدیهی رفتار فن سالارانه متعهد نیستند؛ برای این گروه منافع شخصی تعیین کننده است. خیلی از اوقات بسیاری از این افراد مدعیان چند آتشه نظام و انقلاب اسلامی می شوند و خود را معیار و محک سنجش حق و باطل هم می دانند.

دسته سوم مدیران نیز نیروهای فاقد تخصص، مهارت و تجربه ولی معتقد به انقلاب اسلامی هستند که اگر انقلاب نمی شد حداکثر کارمندانی جزء بودند که توانایی ارتقا نداشتند. این دسته با توجه به نقایص و ناتوانی هایشان برای ماندن باید رفتارهای متظاهرانه داشته باشند تا در فقدان مهارت های تخصصی و علمی فقط پست ها را اشغال و از مواهب آن استفاده کنند.

اگر نیک بنگریم در این گونه شناسی دسته اول در اقلیتی قرار دارد که هر روز از جمعیت محدود آن کاسته می شود؛ افرادی که تخصص و تعهد را همراه با هم دارند و بر خلاف دسته دوم و سوم برای ماندن رفتارهای متظاهرانه ای ندارند؛ در این میان دسته دوم و سوم با پیمانی ناخواسته مدعیان چندآتشه ای شده اند که از منافع مشترک خود حفظ و صیانت می کنند و با هر گونه تغییری که حیات آنها را به مخاطره بیاندازد به اسم اسلام و انقلاب به نبرد بر می خیزند.

انتهای پیام/