به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، دکترجعفر قادری در گفتگو با الف ضمن اشاره به روشن نبودن فعالیتهای مجاز و غیر مجاز برای نمایندگان گفت: همین امر منشا فساد و یا بی اعتمادی مردم به نمایندگان مجلس شده است.
قادری گفت : این طرح میتواند بسیاری از این ابهامات را برطرف کند.

جزییات این طرح به شرح زیر است:

*طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان*

ماده ۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳ این قانون اضافه میشود:
تبصره- نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف در ابتدای هرسال توسط هیات مشخص میشود.

ماده ۲- سه تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اضافه می شود:
تبصره ۱- اشتغال به کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوران نمایندگی در مشاغل زیر ممنوع است:
۱- مدیر عاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها، بانکها، نهادها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی
۲- اشتغال در مسئولیت های اداری دستگاههای دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی
۳- اشتغال به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسی نظارت بر ساخت و ساز
۴- اشتغال به تدریس بیشتر از چهار واحد در هفته در مقاطع مختلف دانشگاهی و یا آموزش و پرورش
۵- راهنمایی همزمان بیشتر از یک پایان نامه دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه دکتری
۶- طبابت و یا عمل جراحی متوسط بیشتر از ۶ ساعت در هفته
۷- ریاست فدراسیون های ملی و هیئت های استانی ورزشی
۸- عضویت در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی
۹- اقدام به واردات و یا صادرات با استفاده و یا بدون استفاده از کارت بازرگانی
۱۰- انتصاب و یا اشتغال بعنوان مشاور در بخشهای دولتی و غیردولتی
۱۱- انتصاب بستگان درجه یک نمایندگان در دوران نمایندگی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتها و بانکهای وابسته به بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی
۱۲- عدم اخذ تابعیت دوم و اقامت برای خود و بستگان تحت تکفل در دوران نمایندگی
۱۳- عدم اخذ کارهای پیمانکاری از دستگاههای اجرایی بصورت ترک تشریفات مناقصه توسط خود نماینده و بستگان درجه یک و دو وی و شرکتهای دارای سهام بیش از ۵۰ درصد این افراد
۱۴- عدم جذب به عنوان عضو هیات علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در دوران نمایندگی

تبصره ۲- اشتغال در موارد زیر برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی منع قانونی ندارد:
۱- عضویت در هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی
۲- عضویت در هیات مدیره انجمن های علمی
۳- سردبیری، مدیر مسولی و یا عضویت در هیات تحریریه نشریات، روزنامه ها و مجلات
۴- مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سازمان ها و نهادهای خیریه و مردم نهاد غیر فعال در فعالیتهای اقتصادی

تبصره ۳- اشتغال در هیات مدیره ها، هیت امناء و شوراهایی که در راستای کار نمایندگی است و مشخصا با تصویب مجلس انجام میشود، همانند عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، شورای توسعه و برنامه ریزی استان و… بلامانع است.
ماده ۳- یک ماده به عنوان ماده—— مکرر به این قانون اضافه میشود.
ماده—– مکرر- شروع دوره های تحصیلی در دوران نمایندگی برای نمایندگان ممنوع است و در صورت ناتمام بودن واحدهای درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران نمایندگی موکول می شود.
ماده ۴- یک ماده به عنوان ماده—— مکرر به این قانون اضافه میشود.
ماده—– مکرر- دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی، و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع است.
ماده ۵- یک ماده به عنوان ماده—– مکرر به این قانون اضافه میشود.
ماده—- مکرر- انتقال از دستگاههای اجرایی یک وزارتخانه به دستگاههای اجرایی وزارتخانه دیگر برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی ممنوع است.
ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده—– مکرر به این قانون اضافه میشود.
ماده—- مکرر- نمایندگان مجلس مکلفند تصویری از اسناد معاملات بالاتر از حدنصاب تعیین شده توسط مجلس، به طرفیت خود و بستگان درجه یک را جهت اطلاع برای هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارسال نمایند.

انتهای پیام/