به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، دیوان محاسبات کشور نقش بسیار مهمی در ایجاد انظباط مالی و شفافیت امور معاملاتی کشور می تواند ایفا کند. دیوان محاسبات فعال- دانا- متعهد- وفادار به قانون و اصول کشور- توانمند در راهنمایی مدیران برای انتخاب بهترین راه اثر بخش و… موجب آرامش و امید به سلامت کار و تصمیمات مالی و اقتصادی کشور می شود.

همواره با آغاز دوره ای مجلس شورای اسلامی، تغییرات مدیریتی در سازمان رسمی دیوان محاسبات کشور برای تعیین رییس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور و اعضای اصلی و علی البدل هیئت های مستشاری به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصمیمات کمیسیون ذیربط در دستور کار قرار میگیرد.
دیوان محاسبات با مدیریت خوب، حرفه ای، قانونی، پیشگیرانه و قاطع نیازمند مدیریتی قاطع- دانا- هدایت کننده و پاسخگو به ملت و مجلس است.

امروز وقت آن است که دیوان محاسبات در ساختار و رسیدگی و روش های پیشگیری و تجهیز نیروی انسانی به دانش حرفه ای و اختیارات مناسب به روز باشد تا مردم دغدغه ریخت و پاش ، تخلفات و اختلاس در نظام اجرایی را نداشته باشند.

انتهای پیام/