به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، آدرس شبکه های اجتماعی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی بشرح ذیل می باشد.

◾️ کانال رسمی حزب تدبیر و توسعه
@tadbirvatoseh

▪️سایت رسمی حزب تدبیر و توسعه
www.tadbirvatoseh.ir

▪️اینستاگرام حزب تدبیر و توسعه

tadbirvatoseh
▪️توئیت
tadbirvatoseh

▪️گروه عصر جدید
( کانون نخبگان حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ) گروه کشوری
@etlafasrejaded

▪️کانال حزب تدبیر و توسعه استان البرز
@alborztadbirvatoseh

▪️کانال حزب تدبیر و توسعه استان اصفهان
@tadbiresf

▪️کانال حزب تدبیر و توسعه آذربایجان غربی

@Tadbirvatosehwestazarbaijan