به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ وفاق ملی جامعه متخصصین و فرهیختگان برای مدیریت یکپارچه با اثربخشی مطلوب مجلس یازدهم برای تحقق انتظارات و خواسته های عقلایی ملت شریف ایران به حضور معرفی می گردند.

فرهیختگان علمی ، دانشگاهی و کارشناسی جامعه با احساس مسئولیت و نگاه عقلایی برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس یازدهم در این شرایط حساس، برای تحقق شعار کار علمی- عقلایی و قانونی؛ هیئت رئیسه ذیل را برای مجلس یازدهم به نمایندگان ملت در مجلس یازدهم پیشنهاد می نمایند.

رئیس
محمدباقر قالیباف

نواب “
– الیاس نادران
– سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

دبیران”
– احمد امیرآبادی فراهانی
– محمود احمدی بیغش
– صدیف بدری
– اقبال شاکری
– علی کریمی فیروزجایی
– سیدعلی موسوی

ناظران”
– سیداحمدرسولی نژاد
– محسن پیرهادی
– علی رضایی