به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ آقای قالیباف از دو رقیب خود آقای حاج بابایی و آقای مصطفی میرسلیم برای ریاست مجلس شایسته تر و توانمندتر است.
او در آخرین رقابت های انتخاباتی خود برای دوازدهمین ریاست جمهوری با شعار عملگرایانه مبارزه با اقلیت ۴ درصدی فربه پا به میدان گذاشت و تیم ستادهای انتخاباتی او در سرتاسر کشور با این شعار بیش از ۴۰ درصد جامعه را به اقناع رسانده بودند. از این حیث صاحب این شعار، توانایی اداره مجلس و راهبری فراکسیونی عملگرا با گفتمان اصولگرایی را بیشتر از دو رقیب خود دارد.