استان یزد

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

  فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان یزد

شهرستان یزد

آدرس ملک:

یزد، بلوار جهاد، مجتمع سپهر، دفتر مرکزی ستاد تدبیر و توسعه در استان یزد

شماره تماس:

۰۹۱۲۰۷۲۰۱۷۲

مدیر مسئول:

آقای نظام حسینی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

ساختمان اداری به مساحت ۸۰ متر مربع

امکانات و تجهیزات موجود:

دارای امکانات پذیرایی و تبلیغاتی، تجهیزات اداری و کامپیوتر و سالن جلسات

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

تیمی با جمعیت در حدود ۳۰ نفر برای تبلیغات حضور فعال داشتند و در تمام استان یزد به فعالیت پرداختند.

خاطر نشان می گردد اکثریت مردم در شهر یزد از طرفدار های آقای روحانی بودند و کار ستاد ها زیاد سخت نبود.

مردم به صورت خودجوش به طرفداری از آقای روحانی در امر تبلیغات و نصب پوستر و بنر مشارکت داشتند.

برگذاری جلسات اتاق فکر و هماهنگی با ستاد مرکزی در تهران به منظور راهبری تبلیغات در استان انجام گرفت.

پذیرایی توسط ستاد ها در سطح شهر انجام گرفت.

تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی در سطح شهر یزد و استان.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان یزد

شهرستان یزد

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ یزد، بلوار جهاد، مجتمع سپهر، دفتر مرکزی ستاد تدبیر و توسعه در استان یزد آقای نظام حسینی
۲ یزد، خیابان چمران، روبزوی کارخانه درخشان آقای مناقبی
۳ یزد، بلوار صادقی، جنب بانک کشاورزی، فروشگاه کاجی آقای کاجی
۴ بزد، بلوار جهاد، جنب کوچه ۱۳، فروشگاه شمس آقای شمس
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »