استان مرکزی

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک – ستاد مرکزی

آدرس ملک:

اراک- میدان ولیعصر (عج) ابتدای خیابان امام / مجتمع زمرد واحد ۲۰۱

مدیر مسئول:  محمد محمدی
مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

با مساحت حدودی ۱۰۰ متر مربع

امکانات و تجهیزات موجود:

میز و صندلی- نصب بنرهای جناب آقای دکتر روحانی- نصب فلوچارت– نصب احکام- میز کنفرانس- کامپیوتر و پرینتر- زونکن و کاغذ و لوازم اداری  و…

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی)

دارای فعالیت گسترده از جمله جلسات هم اندیشی در شورای سیاستگذاری، نصب بنر تبلیغاتی در سطح شهر، ایجاد کمیته های ورزشی، کمیته فرهنگیان، کمیته اقشار و …

۱-     تأسیس و تجهیز ستاد مرکزی در شهر اراک و ۲۲ ستاد فعال در سطح کلیه شهرستانهای استان مرکزی (تجهیز با تابلوی ورودی، نصب بنر  درون ستادها، میز و صندلی، میز کنفرانس، کامپیوتر و پرینتر، و کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و …)

۲-     تهیه فلوچارت سازمانی برای ستاد مرکزی و کلیه شهرستانها و انتصاب افراد ذیصلاح

۳-     تشکیل جلسات متعدد هم اندیشی با نخبگان سیاسی و عموم مردم.

۴-     نصب بنرهای تبلیغاتی متعدد در سطح شهر اراک، پخش تراکت تبلیغاتی و نصب پوستر تبلیغاتی.

۵-     تشکیل جلسات پرسش و پاسخ برای عموم مردم.

۶-     جلسات سخنرانی برای عموم شهر اراک و سایرشهرستانهای استان مرکزی.

۷-     حضور فعال مسئولین ستادهای استان مرکزی در جلسات ستادهای همسو.

۸-     کنترل و نظارت بر کلیه ستادهای شهرستانهای استان مرکزی.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک

آدرس ملک:

اراک- میدان ولیعصر(عج) ابتدای خیابان امام مجتمع زمرد / واحد ۲۰۱

مدیر مسئول:

محمد محمدی

شرح عملکرد

رزومه عملکردستاد مرکزی انتخاباتی استان مرکزی

۱-     تأسیس و تجهیز ستاد مرکزی در شهر اراک و ۲۲ ستاد فعال در سطح کلیه شهرستانهای استان مرکزی (تجهیز با تابلوی ورودی، نصب بنر  درون ستادها، میز و صندلی، میز کنفرانس، کامپیوتر و پرینتر، و کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و …)

۲-     تهیه فلوچارت سازمانی برای ستاد مرکزی و کلیه شهرستانها و انتصاب افراد ذیصلاح و برگزاری جلسات متعدد فی مابین منتصبین.

۳-     تشکیل جلسات متعدد هم اندیشی با نخبگان سیاسی و عموم مردم.

۴-     نصب بنرهای تبلیغاتی متعدد در سطح شهر اراک.

۵-     پخش تراکت تبلیغاتی .

۶-     نصب پوستر تبلیغاتی.

۷-     تشکیل جلسات پرسش و پاسخ برای عموم مردم.

۸-     جلسات سخنرانی برای عموم شهر اراک و سایرشهرستانهای استان مرکزی.

۹-     حضور فعال مسئولین ستادهای استان مرکزی در جلسات ستادهای همسو.

۱۰- کنترل و نظارت بر کلیه ستادهای شهرستانهای استان مرکزی.

 

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک – ستاد مرکزی

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس محمد محمدی کارشناسی ارشد رئیس ستاد انتخابات
۲ مهندس یاسر مردانی کارشناسی قائم مقام ریاست ستاد انتخاباتی
۳ مهندس سعید عیدی گل تپه ای کارشناسی مشاور ارشد
۴ مریم ساریخانی دیپلم مشاور ارشد
۵ سهیلا صادقی کارشناسی ارشد معاونت پشتیبانی
۶ مهندس هوشنگ امیری زاده بازوند فوق لیسانس معاونت روستاها
۷ دکتر هوشنگ نوشاد دکتری پزشکی معاونت شهرستانها
۸ مهندس ابوالفضل کمانی کارشناسی معاونت فن آوری اطلاعات
۹ مهندس علی مجیدی کارشناسی ارشد معاونت سیاسی
۱۰ مهندس مجید رضا باقری کارشناسی معاونت اقشار
۱۱ مجید رضایی کارشناسی ارشد معاونت حقوقی
۱۲ مهندس مهتاب قاسمخانی کارشناسی ارشد معاونت تأمین منابع
۱۳ مهندس محمد گنجه کارشناسی ارشد معاونت اداری و مالی
۱۴ محمدرضا کشاورزیان کارشناسی ارشد معاونت برنامه ریزی
۱۵ فرهاد پور ابوالقاسم کارشناسی معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس علی مجیدی کارشناسی ارشد رئیس ستاد اراک
۲ محمدرضا شجاعی فرد لیسانس قائم مقام
۳ رضا حبیبی قوزلو پنج ابتدایی معاونت اقشار
۴ مسعود عسگری دیپلم معاونت اداری مالی
۵ علی بنیادی سیکل معاونت حقوقی
۶ احمد فراهانی سیکل معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
۷ مجید میرزاخانی دیپلم معاونت سیاسی
۸ امیر محمد حبیبی قوزلو دیپلم معاونت فناوری اطلاعات
۹ محمد مجیدی دیپلم معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۱۰ محمود مجیدی اصل دیپلم معاونت پشتیبانی
۱۱ سحر گایکانی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۱۲ بهروز اکبری دیپلم معاونت شهرستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان کرهرود

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس علی مجیدی کارشناسی ارشد رئیس ستاد کرهرود
۲ محمد مجیدی دیپلم قائم مقام
۳ حمید منتظری کرهرودی دیپلم معاونت اقشار
۴ مرتضی جهانگیری سیکل معاونت اداری مالی
۵ حسن عراقی فراهانی دیپلم معاونت حقوقی
۶ عباس رسولی کرهرودی دیپلم معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
۷ احمد رضا باجلان دیپلم معاونت فناوری اطلاعات
۸ احمد رباط سیلی سیکل اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۹ علی لطفی دیپلم معاونت پشتیبانی
۱۰ محمد سلیمانی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۱۱ مجتبی بوالحسنی سیکل بهروز اکبری
۱۲ عقیل اصلانی ارکوینی سیکل معاونت روستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان شازند

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ سعید عیدی گل تپه ای کارشناسی رئیس ستاد شازند
۲ محمد زبان گیر دیپلم معاونت برنامه ریزی
۳ امیر بهادر رفیعی فوق دیپلم معاونت فناوری
۴ علی حمزه لو لیسانس معاونت پشتیبانی
۵ رضا جعفری دیپلم معاونت تأمین منابع
۶ محمد حیدری دیپلم معاونت اداری
۷ محمد رضا قاسمی دیپلم معاونت اطلاع رسانی
۸ محراب مشیدی فوق دیپلم معاونت اقشار
۹ محمد باقری دیپلم معاونت شهرستانها
۱۰ محمد صفری سیکل معاونت روستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان هندودر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محمد حسن مجیدی دیپلم قائم مقام ستاد هندودر
۲ فریبا حیدری دیپلم مشاور ارشد
۳ هوشمند نوشاد دیپلم معاونت فناوری
۴ حسن محمودی دیپلم معاونت پشتیبانی
۵ محمد محمودی دیپلم معاونت تأمین منابع
۶ مجید اکبری فوق دیپلم معاونت اداری
۷ عباس بیگلری سیکل معاونت اطلاع رسانی
۸ داود فلاح فوق دیپلم معاونت اقشار
۹ حسین بیات فوق لیسانس معاونت شهرستانها
۱۰ آرمان آهنگرانی فوق دیپلم معاونت روستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان خمین

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مرتضی فلاح سیکل رئیس ستاد خمین
۲ زینب محمدی پنج ابتدایی معاونت پشتیبانی
۳ محبوبه بهادری کارشناسی ارشد معاونت تأمین منابع
۴ رضا رضایی کاردانی معاونت اداری
۵ محمدرضا رنجبر دیپلم معاونت روستاها
۶ علیرضا ساریخانی لیسانس معاونت شهرستانها
۷ اکرم رنجبران سیکل معاونت اطلاع رسانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان کمیجان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محمد تقدسی پور دیپلم رئیس ستاد کمیجان
۲ امیر دارابی دیپلم معاونت اقشار
۳ فریبا رفیعی لیسانس معاونت اداری مالی
۴ فرهاد میرزایی لیسانس معاونت حقوقی
۵ امین زند فوق دیپلم معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان مهاجران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مریم ساریخانی دیپلم رئیس ستاد مهاجران
۲ مهدی محمدی اردهالی دیپلم معاونت فناوری اطلاعات
۳ مریم محمدی اردهالی دیپلم معاونت پشتیبانی
۴ ماهان محمدی اردهالی محصل اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۵ حمید رضا محمدی پنجم ابتدایی معاونت اداری مالی
۶ طاهره کریمی دیپلم معاونت حقوقی
۷ مسلم رفیعی فوق دیپلم معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
۸ عاطفه رضایی کارشناسی معاونت اقشار
۹ وحید محمدی کارشناسی معاونت شهرستانها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان ساوه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ علی تاج آباد لیسانس رئیس ستاد ساوه
۲ رامین حجایان فوق لیسانس معاونت اداری مالی
۳ احسان انصاری کارشناس معاونت حقوقی
۴ علی میرزایی لیسانس معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
۵ فهیمه غیاثی دیپلم معاونت فناوری اطلاعات
۶ نگین رضایی لیسانس اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان تفرش

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ علی مولایی فوق دیپلم رئیس ستاد تفرش
۲ مرتضی مشایخی نظام آبادی دیپلم معاونت پشتیبانی
۳ فاطمه حسینی فوق لیسانس معاونت برنامه ریزی
۴ محمد گرجی دیپلم بهروز اکبری
۵ داود آسترکی دیپلم معاونت روستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان آستانه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس مجید عیدی گل تپه ای کارشناسی رئیس ستاد آستانه
۲ مهدی ساکی فوق دیپلم معاونت سیاسی
۳ علی حسین پور مکانیک معاونت فناوری اطلاعات
۴ اقبال مرادی کارشناسی معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۵ عزت ا.. تاج آبادی دیپلم معاونت پشتیبانی
۶ امین باقری دیپلم معاونت برنامه ریزی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان آشتیان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مسعود جعفری دیپلم رئیس ستاد آشتیان
۲ ابوالفضل میرزایی سنجانی سیکل معاونت اقشار
۳ محسن اکبری لیسانس معاونت شهرستانها
۴ محمد محمدی دیپلم معاونت روستاها
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان سنجان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ رضا نوری دیپلم قائم مقام ستاد سنجان
۲ مسلم رفیعی فوق دیپلم معاونت تأمین منابع و سرمایه گذارن
۳ عاطفه رضایی کارشناسی معاونت فناوری اطلاعات
۴ وحید محمدی دیپلم اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان زرندیه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محسن کاووسی دیپلم رئیس ستاد  زرندیه
۲ اقبال مرادی سیکل معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۳ عزت ا.. تاج آبادی دیپلم معاونت پشتیبانی
۴ امین باقری فوق دیپلم معاونت برنامه ریزی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان خنداب

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محمدرضا رضایی فوق دیپلم رئیس ستاد خنداب
۲ ابراهیم منصوری دیپلم معاونت سیاسی
۳ احمد احمدی سیکل معاونت فناوری اطلاعات
۴ محسن مختاری دیپلم معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۵ امیر سامانی دیپلم معاونت پشتیبانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان توره

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ آرش خانی فوق دیپلم رئیس ستاد توره
۲ محسن بابائی فوق دیپلم قائم مقام
۳ منیژه بابائی لیسانس حسابداری معاونت حقوقی
۴ علی رمضانی لیسانس مکانیک معاونت سیاسی
۵ مهدی  خانی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۶ مرتضی نظام آباد فوق دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۷ مهدی کیشانی دیپلم معاونت شهرستان
۸ مهدی سالاری دیپلم معاونت تأمین سرمایه
۹ وجیهه بابائی فوق دیپلم معاونت اداری و مالی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان محلات

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ میثم قربانی دیپلم رئیس ستاد محلات
۲ جعفر راهزانی سیکل معاونت سیاسی
۳ احمد اکبری فوق دیپلم معاونت فناوری اطلاعات
۴ محمد بابایی دیپلم معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات معاونت روابط عمومی
۵ امین بغدادی دیپلم معاونت پشتیبانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان دلیجان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ بهمن لنجابی فوق دیپلم رئیس ستاد دلیجان
۲ احمد جابری دیپلم معاونت حقوقی
۳ نیما جعفری دیپلم معاونت سیاسی
۴ احمد شکاری دیپلم معاونت برنامه ریزی
۵ حسین مانی دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۶ سمانه بغدادی دیپلم معاونت شهرستان
۷ داود سنجری دیپلم معاونت تأمین سرمایه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان فرمهین

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ یاسر ربیعی فوق دیپلم رئیس ستاد فرمهین
۲ رضا بیات دیپلم معاونت حقوقی
۳ محسن رضایی دیپلم معاونت سیاسی
۴ علی رفیعی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۵ سعید بیگی دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۶ محسن سلیمی دیپلم معاونت شهرستان
۷ صالح شیرازی دیپلم معاونت تأمین سرمایه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان نراق و نیمور

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس علیرضا عزیزی فوق دیپلم رئیس ستاد نراق و نیمور
۲ علی صالحی دیپلم معاونت سیاسی
۳ کریم صحرایی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۴ علی صحرایی دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۵ علی آقا رستمی دیپلم معاونت شهرستان
۶ علیرضا رفیعی دیپلم معاونت تأمین سرمایه
 تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان میلاجرد

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مجید  قاسمی فوق دیپلم رئیس ستاد میلاجرد
۲ کریم فخری دیپلم معاونت سیاسی
۳ محمد فروتن دیپلم معاونت برنامه ریزی
۴ محمد قادری دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۵ علی صادقی دیپلم معاونت شهرستان
۶ سعید محمدی دیپلم معاونت تأمین سرمایه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان ضامنجان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مهندس علی مجیدی فوق دیپلم رئیس ستاد ضامنجان
۲ منوچهر مرادی دیپلم معاونت سیاسی
۳ مهدی امینی دیپلم معاونت برنامه ریزی
۴ مهدی تاج دیپلم معاونت فناوری و اطلاعات
۵ مهرداد رضایی دیپلم معاونت شهرستان
۶ سعید نظری دیپلم معاونت تأمین سرمایه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ اراک خیابان ملک خیابان جنت کدپستی ۳۸۱۳۶۷۵۸۶۷ مهندس علی مجیدی
۲ کرهرود نمایشگاه کارلوکس مهندس علی مجیدی قائم مقام حاج ابراهیم مجیدی
۳ هندودر بلوار شهدا جنب پمپ بنزین محمد حسن مجیدی   قائم مقام مسعود فهیم پور
۴  خمین خیابان شریعتی روبروی بانک مسکن مرتضی فلاح
۵ کمیجان خیابان امام خمینی (ره) میدان معلم محمدتقدسی پور
۶ مهاجران پالایشگاه منازل مسکونی خیابان مهتاب و خیابان میلاد مریم ساریخانی
۷ ساوه خ شریعتی نرسیده به شریعتی ۱۷ فروشگاه تاج علی تاج آباد
۸ تفرش ضلع شمالی میدان امام علی مولایی
۹ شازند میدان انقلاب پاساژ زیتون مهندس سعید عیدی گل تپه ای
۱۰ آستانه خیابان امام زاده جنب بانک مهر اقتصاد مهندس مجید عیدی گل تپه ای
۱۱ آشتیان خیابان جمهوری میدان آزادی مسعود جعفری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان مرکزی

شهرستان اراک

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱۲ اراک سنجان روبروی بانک سپه خیابان شهیدهاشمی کدپستی۳۸۴۸۱۴۶۳۹۱ قائم مقام رییس ستاد رضا نوری
۱۳ زرندیه میدان امام حسین خیابان محتشم کاشانی محسن کاووسی
۱۴ خنداب میدان حر خیابان آیت ا.. غفاری محمدرضا رضایی
۱۵ توره خیابان شهید رجایی آرش خانی
۱۶ محلات میدان استقلال میدان نماز میثم قربانی
۱۷ دلیجان خمیدان بسیج خیابان امام بهمن لنجابی
۱۸ فرمهین خیابان شهید بهشتی خیابان معلم یاسر ربیعی
۱۹ نراق و نیمور میدان شهداء مهندس علیرضا عزیزی
۲۰ میلاجرد  میدان امام حسین خیابان ۱۹ بهمن مجید قاسمی
۲۱ ضامنجان خیابان دکتر چمران نبش میعاد مهندس علی مجیدی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »