استان کهگیلویه و بویر احمد

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان کهگیلویه

آدرس ملک:

دهدشت – خیابان شهید نورالدینی- روبروی مبلمان نگارستان

مدیر مسئول:

فرزاد آذریان

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

 

برگزاری همایش های روزانه

پخش سرود و آهنگ های حماسی

برگزاری سخنرانی

شرکت در برنامه های ستادهای روحانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان چرام

آدرس ملک:

چرام  -خیابان شهید دستغیب

مدیر مسئول:

کوروش پاداش

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

برگزاری همایش های روزانه

پخش سرود و آهنگ های حماسی

برگزاری سخنرانی

شرکت در برنامه های ستادهای روحانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان بهمئی

آدرس ملک:

لیکک –خیابان امام – روبروی تعاونی فرهنگیان

مدیر مسئول:

علی جان افزا

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

برگزاری همایش های روزانه

پخش سرود و آهنگ های حماسی

برگزاری سخنرانی

شرکت در برنامه های ستادهای روحانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان بویراحمد

آدرس ملک:

یاسوج- گلستان ۲- ساختمان راک/طبقه همکف

مدیر مسئول:

سید علی اکبر هاشمی اصل

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

برگزاری همایش های روزانه

پخش سرود و آهنگ های حماسی

برگزاری سخنرانی

شرکت در برنامه های ستادهای روحانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان بویراحمد

آدرس ملک:

یاسوج – خیابان جمهوری- ساختمان سینا– واحد ۳

مدیر مسئول:

هوشنگ جهانبخش

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

برگزاری همایش های روزانه

پخش سرود و آهنگ های حماسی

برگزاری سخنرانی

شرکت در برنامه های ستادهای روحانی

برگزاری جلسات با اقشار مختلف مردم

پخش اقلام تبلیغاتی تامین شده از سوی ستاد استان

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان بویراحمد

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ هوشنگ جهانبخش فوق الیسانس مسوول ستاد استان
۲ سید علی اکبر هاشمی اصل لیسانس مسوول ستاد شهرستان
۳ کوروش پاداش لیسانس مسوول ستاد شهرستان
۴ علی جان افزا فوق الیسانس مسوول ستاد شهرستان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »