استان کردستان

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان قروه

آدرس ملک:

خیابان شریعتی جنب بانک  صادرات پاساژ شریعتی واحد ۷کد پستی ۶۶۶۶۱۸۱۵۳۹۷

مدیر مسئول:  عین الله حضرتی
مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

 

امکانات و تجهیزات موجود:

دو عدد کامپیوتر یک عدد چاپگر سیاه و سفید یک عدد فکس و دو عدد صندلی گردان و یک عدد خط وای فای

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

در راستای حمایت از دولت تدبیر و توسعه و موفقیت آقای روحانی در انتخاب دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حزب تدبیر و توسعه شهرستان قروه در اولین گام بعد از هماهنگی با ستاد مرکزی حزب تدبیر و توسعه با مسئولین آقای احمدی چارت سازمانی خود را همزمان با آغاز تبلیغات قانونی ریاست جمهوری تنظیم نموده و نیر و های ستادی خود را در قالب نائب رئیس ستاد فردین فلاحی و ۷ معاونت به شرح ۱ –  فرهاد فتاحی معا ونت اجرایی  ۲ – ادریس سنگین آبادی معاونت سیاسی ۳ –  بهنام سرابی – معاونت تبلیغات ستاد ۴ – هادی سنگین آبادی – معا ونت سازمان ها و کانون ها ۵ – فرزاد فتاحی – معا ونت بخش ها و مناطق ۶ – محسن توکلی – معا ونت امور دانشجویان و جوانان ۷ – عیسی کرمی – معاونت فرهنگی تبلیغات قرار گرفتند و در گام بعدی بر اساس معا و نت ها ۱۷ کمیته تشکسل داده شد و مسئول کمیته ها را مکلف به عضو گیری اعضاء در کمیته های تحت امر مکلف نمودیم تا  اعضاء جدید را به گروه حامیان دکتر روحانی در شبکه های اجتماعی که توسط ستاد مرکزی معرفی شدند اضافه نموده و تبلیغات خود را بر اساس شرح وظایف انجام گرفته میدانی نمایند و همچنین همایش بزرگی با حضور جوانان در جلو ستاد مرکزی بر پا نموده که به صورت عکس و فیلم به حضور ستاد مرکزی ارسال و گرد همایی گردیده است .

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان قروه

آدرس ملک:

خیابان شریعتی جنب بانک  صادرات پاساژ شریعتی واحد ۷کد پستی ۶۶۶۶۱۸۱۵۳۹۷

مدیر مسئول:  عین الله حضرتی
مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

استیجاری ۲۴ متر مربع مفید  و ۳ متر انبازی

امکانات و تجهیزات موجود:

دو عدد کامپیوتر –  یک عدد خط وای فای – دو عدد چاپگر رنگی و سیاه و سفید – یک عدد فکس – دو عدد صندلی گردان – تعداد ۱۵ عدد صندلی –  سیستم صوتی و یک عدد میکروفن .

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

به صورت گسترده به اعضای فعال خود جهت رفتن به روستاهای اطراف شهرستان جهت تبلیغ و شنیدن حرف های مردمی و ترغیب و تشویق جهت دادن رای به دکتر روحانی به صورت گسترده فرستاد شد .

در ضمن همایش بزرگی از ماشین هایی که آراسته به عکس های آقای روحانی بوده . در شب آخر تبلیغات در شهر گشته و در دو فلکه بیمارستان به شادمانی و تبلیغ برای آقای روحانی پرداخته در روز رای گیری نیز با حضور در اطراف محدود های رای گیری جهت در نظر گرفتن فضا و جو جهت جلو گیری از تخلف در انتخابات به صورت گسترده در شهر و همچنین رفتن به ستاد های انتخاباتی شوراهای شهری با آقای عین الله حضرتی رئیس و فردین فلاحی نائب ریس و ضمن اعلام حمایت در دیدار های فیس تو فیس افراد مذکور و کاندیدا تور های شورا را ترغیب و تشویق به رای به آقای رو حانی کرده که در واقع ۸۰ درصد در مورد انتخاب مجدد آقای روحانی اتفاق نظر داشته اند .

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان قروه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ عین الله حضرتی فوق لیسانس     رئیس ستاد
۲ فردین فلاحی فوق دیپلم   نائب رویس ستاد
۳ فرهاد فتاحی فوق دیپلم     معاونت اجرایی
۴ ادریس سنگین آبادی فوق دیپلم      معاونت سیاسی
۵ بهنام سرایی فوق دیپلم معاونت تبلیغات ستاد
۶ هادی سنگین آبادی فوق لیسانس معاونت سازمانها و کانون ها
۷ فرزاد فتاحی لیسانس معاونت بخش ها و مناطق
۸ محست توکلی دکتری معاونت امور دانشجویان
۹ عیسی کرمی کارشناس معاونت فرهنگی و تبلیغات
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان قروه – کمیته ها

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ یوسف امیدی لیسانس کمیته اصناف
۲ صابر نیک بین دیپلم کمیته کشاورزان
۳ کورش محمدی فوق دیپلم کمیته هنرمندان
۴ بیژن امیری لیسانس کمیته دانش آموزان
۵ سینا یارعلی دیپلم کمیته روابط عمومی
۶ محمد خالدیان دیپلم کمیته ستاد اجرایی
۷ ابراهیم سلطانی لیسانس کمیته اجرایی
۸ سجاد رمضانی فوق دیپلم کمیته مناطق روستایی
۹ مسعود قاسمی فوق دیپلم کمیته سیاسی
۱۰ عرفان عبدالملکی لیسانس کمیته فرهنگی و تبلیغات
۱۱ عبداله حضرتی فوق دیپلم کمیته امور دانشجویان
۱۲ سعید محمدی فوق دیپلم کمیته ورزشکاران
۱۳ پژمان شاکرمی لیسانس کمیته پزشکان
۱۴ طیبه غلامی فوق دیپلم کمیته خواهران
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان شویشه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ حداد زمانی فوق لیسانس رئیس ستاد
۲ حمید زمانی لیسانس نائب رئیس ستاد
۳ فواد اسدی لیسانس معاونت اجرایی
۴ سلام اسدی لیسانس معاونت سیاسی
۵ آرمان اسدی لیسانس معاونت تبلیغات ستاد
۶ محمد اسدی لیسانس معاونت سازمان ها و کانون ها
۷ سامان اسدی دیپلم معاون بخش ها و مناطق
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان سقز

آدرس ملک:

سقز – پاساژ تقی زاده – طبقه دوم

مدیر مسئول:

سید شهریار قاسمی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

استیجاری – ۶۴ متر مربع

امکانات و تجهیزات موجود:

میز و صندلی – دوربین عکاسی و فیلمبرداری

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

تا آنجا که لازم بود در هر تخصص و جمعیتی، کمیته و مسئول کمیته تعریف شد و هر کدام از عزیزان با توجه به قشر یا جامعه دورشان، به فعالیت و جلسات متعدد با اقشار مختلف پرداختند.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان سقز

آدرس ملک:

سقز – پاساژ تقی زاده – طبقه دوم

مدیر مسئول:

سید شهریار قاسمی

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

در اولین جلسه اقدام به کمیته بندی نموده و مسئول کمیته ها بر اساس تخصص و تحصیلات مشخص شد.

جلسه با کاندیداهای شورای شهر جهت بررسی وضعیت و اعلام حمایت

فراخوان سخنرانی مقابل ستاد و انجام تبلیغات کافی

نصب بنر های نتعدد در نقاط مختلف شهر

جذب اسپانسر برای چاپ بنر

۲ سخنرانی در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت در مقابل ستاد با حضور خیل مشتاقان

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان سقز

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ سید شهریار قاسمی کارشناس ارشد دبیر حزب
۲ عطا یزدانی کارشناس ارشد قائم مقام
۳ فرشاد غفور کارشناس ارشد نائب رئیس ستاد انتخابات
۴ کاوه امجدی کارشناس ارشد کمیته برنامه ریزی و استراتژیک
۵ جمال رحیمی پور کارشناس کمیته صنعتگران
۶ ناصر خسروی کارشناس کمیته اصناف
۷ رضا اسعدی کارشناس کمیته فرهنگیان
۸ محمد صاحبی کارشناس ارشد کمیته دانشجویان
۹ بهروز امین پور کارشناس کمیته پشتیبانی و تدارکات
۱۰ هیوا لباسی کارشناس کمیته مهندسین
۱۱ امید نیکروز کاردانی کمیته هنرمندان
۱۲ جمیل معرفتیان کارشناس کمیته تبلیغات
۱۳ هیمن عبدی کارشناس کمیته پیمانکاران
۱۴ عادل صوابی کارشناس کمیته ورزشکاران
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان سقز

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ سقز – میدان آزادی – پاساژ تقی زاده سید شهریار قاسمی
۲ سقز – میدان شهدا – املاک خسروی ناصر خسروی
۳ سقز – بلوار وحدت – دفتر مهندسی هیوا لباسی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان دیواندره

آدرس ملک:

دیواندره – خیابان امام – روبروی رستوران سهند

مدیر مسئول:

ماشالله عزیزی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

مغازه تجاری

امکانات و تجهیزات موجود:

میز و صندلی – سماور

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

نصب بنر اصلی ستاد در محل

نصب بنر های مختلف تبلیغاتی در نقاط شهر

تشکیل جلسات با اعضای ستاد در خصوص برنامه ها و نحوه اجرای آنها

توزیع عکس با آرم تدبیر و توسعه ایران اسلامی

شرکت در جلسات و متینگ های خصوصی و ترغیب مردم به حضور در ستاد

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان دیواندره

آدرس ملک:

دیواندره – خیابان امام – روبروی رستوران سهند

مدیر مسئول:

ماشالله عزیزی

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

 

نصب نبر اصلی ستاد در محل

نصب بنر های مختلف تبلیغاتی در نقاط شهر

تشکیل جلسات با اعضای ستاد در خصوص برنامه ها و نحوه اجرای آنها

توزیع عکس با آرم تدبیر و توسعه ایران اسلامی

شرکت در جلسات و متینگ های خصوصی و ترغیب مردم به حضور در ستاد

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان دیواندره

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ ماشااله  عزیزی دکترا رئیس ستاد
۲ عبداله  امینی لیسانس قائم مقام
۳ بهزاد  قبادی فوق لیسانس دفتر ستاد
۴  پیمان زارعی لیسانس اتاق فکر و مشاوران
۵ کورش احری لیسانس مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی
۶ محمد امینی دیپلم کمیته انصاف و بازاریان
۷ احمد امینی دیپلم معاونت انتشار
۸  پیمان میرزایی فوق لیسانس مدیریت دبیرخانه
۹ خلیل فتحی لیسانس معاونت پشتیبانی
۱۰ حبیت اله عزیزی لیسانس کمیته فرهنگیان
۱۱ علی اشرف لطفی فوق دیپلم نظارت و بازرسی
۱۲ سید سعید شهابی دیپلم امور بازنشستگان
۱۳ کژال غلامی لیسانس امور بانوان
۱۴ فرانک امینی لیسانس امور بانوان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان دیواندره

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ دیواندره – خیابان امام – روبروی رستوران سهند ماشاله عزیزی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کردستان

شهرستان دهگلان

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ جمال علی بیگی لیسانس مسئول ستاد
۲ علی احمدی لیسانس قائم مقام
۳ ناصر منصوری لیسانس معاونت برنامه ریزی
۴ مهدی لیف پناهی دیپلم پشتیبانی
۵ حبیب الله قادر فری دکتری معاونت سیاسی
۶ آزاد بهمنی فوق لیسانس معاونت فرهنگی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »