استان سیستان و بلوچستان

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

آدرس ملک:

دانشگاه ۳۹نبش میلان اول

مدیر مسئول:

علی سراوانی سنجری

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

۵۵۰ متر شامل حیاط واتاق و کابری تجاری

امکانات و تجهیزات موجود:

میز مدیریت میز تحریر سیستم کامپیوتر برای انجام امور ،صندلی به تعداد ۱۰۰۰نفر وسایل سرمایشی وکلیه دستگاههای مورد نیاز اعم از چاپ وتکثیر رنگی وسیاه وسفید در محل مستقر وتجهیزات صوتی

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

با نام و یاد خدای بزرگ ،پس از صدور ابلاغ توسط ستاد مرکزی در کشور برای ریی ومعاونین و اعضای شورای سیاستگذاری استان به نشست و تصمیمگیری در مورد برنامه های لازم صورت گرفت و شورای سیاستگذاری واعضای ستاد استان پس از ده جلسه چارچوب وبرنامه های استان را تدوین و نسبت به شناسایی افراد همراه وهمفکر در استان وشهرستان ها فراخوان اولیه انجام وتوجهیات لازم نسبت به شرح وظایف و چگونگی هماهنگی با فرمانداران و بخشداران و تعامل با مردم و دستگاههای اجرایی به منظور پیشبرد اهداف ستادهای شهرستان و کمیته های استانی اقدامات لازم صورت گرفت .

ستادهای شهرستانی در تاریخ های ۱۲/۲/۹۶و ۱۳/۲/۹۶و در ۲۶ شهرستان ،منطقه وبخشهای استان تشکیل گردید .وامکانات وتجهیزات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گرفت پس ازتامین و راه اندازی امکانات سخت افزاری درستاد استان وشهرستان ها و مناطق ، برنامه ریزی نرم افزاری و محتوایی در سرلوحه کار استان قرار گرفت که برای امر سیاستگذاری ستاد استان ومعاونتها وکمیته ها برنامه های اجرایی خود را در سطح استان وشهرستان تنظیم و اراِیه نمودند که حاصل این تصمیمات در مجموع ۳۰ همایش توسط کمیته ها در سطح استان انجام شدو در این همایش ها از اندیشمندان ؛ صاحب نظران ، اساتید دانشگاه ،ونیروهای همفکر و همراه تدبیر وتوسعه دعوت شد تا به بیان اهداف و عملکرد و آینده پیش روی نظرات خویش را به منظور همراه نموودن مردم در این همایشها ارایه کردند .ضمنا تعداد ۱۰ همایش استانی برگزار که از اقشار مختلف حضور فعال داشتند . و در این همایش ها از افراد صاحب نظر کشوری من جمله آقایان و خانمها ، دکتر رهامی ، دکتر رجایی مشاور مرحوم آیت الله رفسنجانی وسرکار خانم راکعی ، دکتر محمود صادقی نماینده مجلس ، حسینی مکارم معاون میراث فرهنگی کشور ، دکتر معین ودکتر زهرا شجاعی رییس کمیته زنان اصلاح طلب در این همایشها از نقطه نظرات وعملکرد دولت دکتر روحانی و آینده پیش روی بهره کافی صورت گرفته است . در مسیر هدایت وتبلیغات بیش از ۸۶۰۰۰ تراکت و پوستر در سطح استان توزیع و۲۱۶۰متر بنر حاوی تصویر دکتر روحانی به همراه آرم ستاد تدبیر وتوسعه چاپ و توزیع گردیده است .

در پایان نیز جشن پیروزی با حضور ستادهای شهرستانی واستانی وسایر ستادهای همسوکه همراه با آوازهای سنتی ومحلی بوده برگزار گردید .

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

آدرس ملک:

زاهدان  خ دانشگاه – دانشگاه ۳۹ نبش میلان اول

مدیر مسئول:

علی سراوانی سنجری

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

کلیه امورات توسط معاونتها برنامه ریزی و برای اجرابه کمیته ها وشهرستانها ابلاغ گردید پس از اجرای همایشهای استانی و شهرستانی سه مرحله زنجیره استانی در سطح شهرستانها و مرکز استان تشکیل گردیده مشکلات موجود درمسیر کار وبرنامه عبارتند :

عدم حمایت مالی توسط ستاد کشوری

عدم پاسخگویی نسبت به اعزام چهره های شاخص کشوری برای بهره گیری در همایش ها

عدم همراهی مسئولین سیاسی استانی و شهرستانی در برنامه های اجرایی

پیشنهادات :

تامین منابع مالی استان قبل از شروع کار

تدوین ومعرفی و اعزام چهره های شاخص ملی خصوصا برای استانهای محروم

بازدید تعدادی از مسئولین ستاد مرکزی از ستادهای استانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

آدرس ملک:

زاهدان  خ دانشگاه – دانشگاه ۳۹ نبش میلان اول

مدیر مسئول:  علی سراوانی سنجری
شرح عملکرد

– تاریخ و نحوه بازگشایی ستاد: در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ با حضور اعضای ستاد مرکزی اصلاح طلبان استان و جمعی از اساتید و اعضا شورای سیاستگذاری و فرهیختگان افتتاح گردید.

– مشخصات ستاد مرکزی: فضایی با متراژ ۵۵۰ متر مربع و حیاط و اتاق و کاربری تجاری

– جلسات مردمی برگذار شده و جلسات اتاق فکر: جلسات و همایش های مردمی در کل استان۳۰ و در زاهدان ۱۰همایش بزرگ برگزار گردید و جلسات اتاق فکر از روز افتتاح به طور مستمر برگزار می شد

– کمیته های تشکیل شده: کمیته اقوام و اقشار – کمیته دانشجویان – کمیته ورزش و جوانان – کمیته بانوان – کمیته اصناف – کمیته فرهنگیان – بازاریان و …

سخنرانی های انجام شده: به طور معمول روزانه یکی از اساتید بزرگ اصلاح طلب و سران طوایف یا ائمه جمعه و همچنین عزیزان اعزامی از تهران شامل آقایان دکتر رهامی – دکتر رجایی – دکتر محمود صادقی نماینده تهران – سرکار خانم دکتر شجاعی رئیس کمیته زنان اصلاح طلب – سرکار خانم دکتر راکعی

– عملکرد تولید و توزیع محصولات تبلیغاتی از قبیل بنر و عکس و پوستر و …: بالغ بر ۸۶۰۰۰تراکت و پوستر و۲۱۶۰متر مربع بنر حاوی تصویر دکتر روحانی به همراه آرم ستاد

– برنامه استقبال از رییس جمهور : باتوجه به حضور رئیس جمهور محبوب در فاصله زمانی کمی قبل تر در استان لذا ایشان به این استان تشریف فرما نشدند

– تعداد احکام صادره : ۴۶۷حکم

– تعداد ستادهای میدانی : ۲۳ ستاد شهرستانی و۶ ستاد در مرکز استنا جمعا : ۲۹ ستاد

– تعداد نفرات فعال : ۴۶۷ نفر

– تعداد روز وساعات فعال ( نفر سات کار انجانم شده) : ۲۰ روز روزانه ۷ ساعت جمعا به میزان ۶۵۳۸۰ هزار ساعت

– میزان تعداد پذیرایی ها از مراجعین: ۹۵۰۰۰ نفر

 

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

آدرس ملک:

دانشگاه ۳۱جنب بانک رفاه کارگران ستاد شهرستان زاهدان

مدیر مسئول:

حبیب الله  سراوانی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

۶۰ مترمربع

امکانات و تجهیزات موجود:

میز مدیریت ، مبل ، صندلی مدیریت ، اسپیلت

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

درتاریخ ۱۱/۲/۹۶ستاد شهرستان زاهدان با فراخوان از نیروهای علاقمند وتحصیل کرده تشکیل وبلافاصله شورای مرکزی شهرستان با رای گیری و موافقت اعضا انتخاب ،اعضای شورای سیاستگذاری شهرستان تعیین و کلیه مسئولین کمیته ها انتخاب شدند و نسبت به صدور ابلاغ آنان از طریق ستاد مرکزی استان اقدام وبه اعضا اعطا گردید ، بلافاصله ستادهای کمیته در نقاط مختلف شهر زاهدان تشکیل گردید امکانات و مورد نیاز کمیته ها در ستادهای فرعی تعیین و تامین گردید .فعالیت ستاد از ۱۲/۲/۹۶ روزانه در ستادهای فرعی وبرپایی تجمعات وجلسات پرسش وپاسخ برگزار شد وتعداد ۶ همایش در سطح شهرستان با پشتیبانی وحمایت ستاد استانی برگزار شد که اثرات بسیار مطلوب وایده آل داشت .دراین همایشها از اساتید مجرب دانشگاهی اصلاح طلب استان اعم از خانم ها وآقایان بعنوان سخنران بهره برده شد که این تیمهای سخنرانی توسط جناب آقای دکتر دهمرده تعیین ومعرفی شده اند .

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

آدرس ملک:

زاهدان   دانشگاه ۳۱ نبش میلان اول

مدیر مسئول:

حبیب الله سراوانی

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

عملکرد اجرایی ستاد شهرستان در شورای سیاستگذاری تبیین بلافاصله در شورای مرکزی امور توسط اعضا مشخص و نسبت به امور اجرایی خویش آگاه و مسولیت به عهده مسولین کمیته ها سپرده شد.

امکانات مورد نیاز در همایش ها و برای تبلیغات فراهم گردید  درهرکمیته تقریبا  ۳ الی ۴ همایش برگزار گردید و پس از آن با ابتکار کلیه کمیته ها چهار همایش شهرستانی برگزار که از اساتید برجسته و صاحب نظر بعنوان سخنران تعیین و پیرامون عملکرد دولت تدبیر در سطح داخلی و خارجی ارائه گردید و همراه سایر ستادها  هماهنگی با ستاد استانی به مدت سه شب متوالی در خیابان های اصلی زنجیره انسانی تشکیل گردید که علاوه بر آن  از ساعت ۸ الی ۲ شب جشن شادی نیز برگزار گردید. و همچنین کاروان های خودرویی توسط ستاد مدیریت و با مزین نمودن پرچم جمهوری اسلامی و عکس آقای روحانی که مشخصه ستاد بود همراه خودروها حمل گردید.

 

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان – شورای سیاست گذاری

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ احمد میر دکتری رئیس شورای سیاست گذاری
۲ محمدعلی عرب دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
۳ امین شهرکی مقدم دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
۴ بهاره ناصری دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
۵ صفورا میری فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۶ احمد ناظری فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۷ علیرضا جواهری لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۸ محمودرضا مبصر فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۹ علیرضا سراوانی فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۰ عبدالرحمان حواشی دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۱ محمدعلی سراوانی فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۲ صادق ملا الهی فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۳ فروغ جهانتیغ دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۴ عباسعلی روشنفکر لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان – شورای سیاست گذاری

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ عبدالحمید سارانی فوق لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۶ عنایت کمالی لیسانس    عضو  شورای سیاست گذاری
۱۷ شیرین عارفی دکتری    عضو  شورای سیاست گذاری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱ حبیب الله سراوانی رئیس ستاد شهر زاهدان
۲ حکمت الضیاء سرایانی رئیس ستاد شهر زابل
۳ هاجره ناروئی رئیس ستاد شهر ایرانشهر
۴ محمد رضا نعیمی رئیس ستاد شهر سراوان
۵ انور بادپا رئیس ستاد شهر چابهار
۶ انور رئیسی رئیس ستاد شهر نیکشهر
۷ حاج درمحمد کرد رئیس ستاد شهر خاش
۸ عبدالوحید باشنده رئیس ستاد شهر قصرقند
۹ ذبی الله جمال زهی رئیس ستاد شهر مهرستان
۱۰ سعید دلدار زهی رئیس ستاد شهر سوران
۱۱ محمد دورازهی رئیس ستاد شهر هیدوج
۱۲ الهی صالحی هاجوک رئیس ستاد شهر کنارک
۱۳ جواد سارانی رئیس ستاد شهر هیرمند
۱۴ محمد رضا نوری رئیس ستاد هامون
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان سیستان و بلوچستان

شهرستان زاهدان

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱۵ مریم فیروزی جهانتیغ رئیس ستاد شهر میرجاوه
۱۶ خیر محمد زردکوهی رئیس ستاد شهر سرباز
۱۷ محمد امین براهویی رئیس ستاد سفید آبه
۱۸ ابراهیم اطلسی رئیس ستاد نصرت آباد
۱۹ سامان پژوهش رئیس ستاد زهک
۲۰ ادهم بامری رئیس ستاد بمپور
۲۱ حمید رضا نوفرستی رئیس ستاد کارواندرخاش
۲۲ حسین سراوانی رئیس ستاد لوتک زابل
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »