استان خوزستان

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان اهواز

آدرس ملک:

اهواز – کیانپارس – خیابان بهاران شرقی – مجتمع صدف

مدیر مسئول:

علیرضا نادری یکتا

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)
امکانات و تجهیزات موجود:

امکانات رفاهی و پذیرایی و تجهیزات اداری

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

۱-     برگزاری جلسات شورای سیاست گزاری و شورای مرکزی در راستای سازماندهی و برنامه ریزی

۲-     راه اندازی ستاد انتخاباتی در شهرستان ها

۳-     انتخاب مسئولین ستاد های انتخاباتی شهرستان ها

۴-     برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولین ستاد های تبلیغاتی شهرستان ها

۵-     راه اندازی کمیته های انتخاباتی : ورزشکاران، جوانان، فرهنگیان، دانشجویان، اصناف، روستاییان و کشاورزان

۶-     حضور در شهرستان ها و روستاها و انجام تبلیغات چهره به چهره

۷-     خرید و چاپ اقلام تبلیغاتی و توزیع در شهرستان ها

۸-     اظلاع رسانی جهت استقبال و حضور در مراسم سخنرانی دکتر روحانی

۹-     راه اندازی کانالهای مختلف و فعالیت در شبکه های مجازی جهت جذب حداکثری

۱۰- دعوت از خطبای توانمند جهت سخنرانی

۱۱- همراهی و همکاری با سایر ستادهای انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

آدرس ملک:

ماهشهر ، خیابان امام خمینی

مدیر مسئول:

امین رعیتی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

خانه ویلایی به مساحت ۳۴۰ متر مربع

امکانات و تجهیزات موجود:
توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

کمیته اقوام نشست با برزگان طایفه های متطقه

کمیته بانوان نشست با معلمان و دبیران آموزشی

کمیته پزشکان نشست با مدیر کمیته بهداشت و درمان و پرسنل بیمارستان ماهشهر

کمیته اطلاع رسانی نشست با بعضی از مسئولین

کمیته جوانان نشست با موسسه های ورزشی و مدرسه های غیر انتفاعی

کمیته کارگری نشست با کارگران پتروشیمی شرکت نفت ماهشهر

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محسن آقایی کارشناسی برنامه ریزی
۲ امیر محمد آقایی سوم راهنمایی راننده
۳ علیرضا ایرجی سوم راهنمایی راننده
۴ حبیب ایرجی سوم راهنمایی پشتیبانی
۵ عبدالرضا ایراجی کارشناسی کمیته اقوام
۶ احمدرضا ایرجی دیپلم کمیته اقوام
۷ علی ایرجی دیپلم پشتیبانی
۸ کوروش آقایی دیپلم کمیته جوانان
۹ امیر حسین الماسی دیپلم کمیته جوانان
۱۰ پیمان آقایی کارشناسی ارشد کمیته جوانان
۱۱ پوریا آقایی کار شناسی ارشد کمیته اطلاع رسانی
۱۲ حشمت اله آقایی دیپلم کمیته جوانان
۱۳ محمد درویش کارشناسی ارشد کمیته اطلاع رسانی
۱۴ محسن رسول زاده دیپلم کمیته اطلاع رسانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱۵ ابوالمان جهت کارشناسی ارشد
۱۶ علی پیرچی دیپلم
۱۷ احتشام آغا جری دیپلم
۱۸ میثم احمدیان کارشناسی
۱۹ اسماعیل آغا جری دیپلم
۲۰ جاسم حیدری کارشناسی
۲۱ حبیب صنوبری دیپلم
۲۲ فرج قنواتی دیپلم
۲۳ حسین احمدی دیپلم
۲۴ سید رضا حسینی دیپلم
۲۵ حیدری دیپلم
۲۶ رجب طلاوری دیپلم
۲۷ رضا آغاجری دیپلم
۲۸ شهرام طلاوری دیپلم
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۲۹ فریده قربانی کارشناسی امور روستایی
۳۰ فاطمه رعیتی دیپلم امور اطلاع رسانی
۳۱ ستاره رعیتی دیپلم امور اطلاع رسانی
۳۲ مجید رعیتی دیپلم امور اطلاع رسانی
۳۳ فاطمه قدپوری دیپلم امور اطلاع رسانی
۳۴ مهسا رعیتی کارشناسی کمیته جوانان
۳۵ اشرف دیپلم کمیته جوانان
۳۶ مریم رعیتی دیپلم کمیته جوانان
۳۷ زینب طلاوری کارشناسی کمیته جوانان
۳۸ مهین فریدون پور دیپلم کمیته روستایی
۳۹ مینا ساری دیپلم کمیته اطلاع رسانی
۴۰ دولت ایرجی دیپلم کمیته اطلاع رسانی
۴۱ فریبا ایرجی دیپلم کمیته اطلاع رسانی
۴۲ آزیتا ایرجی دیپلم کمیته اطلاع رسانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۴۳ فرج قنواتی دیپلم کمیته بازاریان
۴۴ نیک دیپلم کمیته بانوان
۴۵ شریفه آقایی دیپلم کمیته بانوان
۴۶ شهین شعبانی دیپلم کمیته بانوان
۴۷ طاهره رموزاده دیپلم کمیته بانوان
۴۸ زینب رموزاده دیپلم کمیته بانوان
۴۹ سمیه رموزاده کارشناسی کمیته بانوان
۵۰ محمد کسری زادع کارشناسی کمیته اطلاع رسانی
۵۱ آرش رحیمی دکترا کمیته برنامه ریزی
۵۲ موسوی دکترا کمیته برنامه ریزی
۵۳ حمید صنوبری دیپلم کمیته اقوام
۵۴ صبحان محمودی فر دیپلم کمیته اقوام
۵۵ حمید ادریس دیپلم کمیته اقوام
۵۶ عباس عشیدی دیپلم کمیته اقوام
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ احسان حجازی اصل کارشناسی ارشد حامی دولت توسعه و امید
۲ مالک آبتین کارشناسی حامی دولت توسعه و امید
۳ عبدالطیف حامی دولت توسعه و امید
۴ عبدالرحمان جلالی سیکل حامی دولت توسعه و امید
۵ مدینه جعفری اول راهنمایی حامی دولت توسعه و امید
۶ زینب جمالی دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۷ عاطفه جلالی دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۸ عادل احمدی نژاد کاردانی حامی دولت توسعه و امید
۹ سکینه فدعمی راهنمایی حامی دولت توسعه و امید
۱۰ رضا سعیدی کیا دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۱۱ بهزاد سعیدی کیا دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۱۲ حبیب حیدری دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۱۳ حسین حیدری دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۱۴ صاحب حیدری راهنمایی حامی دولت توسعه و امید
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ سید عبداله مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۱۶ سید اکبر مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۱۷ سید اصغر مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۱۸ سید مرح اله مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۱۹ سید محسن مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۰ سید حسن مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۱ سجاد فرج پور سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۲۲ صادق فرج پور دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۳ علیرضا فرج پور سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۲۴ رضا فرج پور دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۵ امیر فرج پور دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۶ هادی طلاوری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۷ غلام رضا علیخواه دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۲۸ آرش مروپور دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۲۹ مهرداد راه جو دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۳۰ فرزانه جامی کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۳۱ سیامک فردوسی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۳۲ مجید جامی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۳۳ سکینه جارویی حمایت از جناب آقای روحانی
۳۴ سید نادر دیده بان حمایت از جناب آقای روحانی
۳۵ فیروزه جمالی کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۳۶ حمید جمالی کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۳۷ وحید جمالی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۳۸ مریم فرخ منش کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۳۹ عرفان آقایی کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۴۰ قضنفر قلامی کارشناسی ارشد حمایت از جناب آقای روحانی
۴۱ محمدرضا عبادی ادامه تحصیل حمایت از جناب آقای روحانی
۴۲ محمد فرزی زاده کارشناسی ارشد حمایت از دولت تدبیر و توسعه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۴۳ مرضیه حسین پور کارشناسی فقه حمایت از دولت تدبیر و توسعه
۴۴ علی فرزی زاده دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۴۵ فاطمه حسین پور دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۴۶ مجتبی فرزی زاده دانشجو حمایت از جناب آقای روحانی
۴۷ رضا فرزی زاده کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۴۸ محمد طلاوریان دانشجو شیمی حمایت از جناب آقای روحانی
۴۹ بشیر طلاوریان پنجم ابتدایی حمایت از جناب آقای روحانی
۵۰ فریدون طلاوریان کارشناسی شیمی حامیان دولت تبدیر و توسعه
۵۱ نازنین طلاوری دانشجوی حسابداری حامیان دولت تبدیر و توسعه
۵۲ ایمان طلاوری سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۵۳ محترم طلاوری سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۵۴ سید مرتضی حسینی کارشناسی ارشد حمایت از جناب آقای روحانی
۵۵ اقبال طلاوری دیپلم حامیان دولت تبدیر و توسعه
۵۶ فرزین زنگه یوسفی کارشناسی حامی دولت توسعه و امید
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۵۷ سید احمد موسوی سیکل حامی دولت توسعه و امید
۵۸ بهادری کاردانی حامی دولت توسعه و امید
۵۹ محمد آذر دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۶۰ عبدالرحمن جدای سیکل حامی دولت توسعه و امید
۶۱ اکبر یوسف نژاد دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۶۲ رحمت اله هوشمند دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۶۳ سید علی درستی راهنمایی حامی دولت توسعه و امید
۶۴ بهروز جلالی سیکل حامی دولت توسعه و امید
۶۵ زینب یوسف زاده دیپلم حامی دولت توسعه و امید
۶۶ سید عسگر درستی سیکل حامی دولت توسعه و امید
۶۷ سید یوسف دوستی ابتدایی حمایت از جناب آقای روحانی
۶۸ بهنام جلالی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۶۹ سید اسماعیل موسوی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۷۰ میثم فرخ پور کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۷۱ محمد فرخ پور کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۲ حبیب فرخ پور سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۷۳ غلام حسین فرخ پور پایه پنجم حمایت از جناب آقای روحانی
۷۴ ایمان محمد موسایی کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۵ سجاد نژاد کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۶ ایمان طلاوری کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۷ سید مهدی افضلی کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۸ سید امین مختاری کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۷۹ سید مجید مختاری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۸۰ علی مظفر دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۸۱ مهدی طلاوری کاردانی حمایت از جناب آقای روحانی
۸۲ سید عنایت مختاری سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۸۳ سید جواد مختاری سیکل حمایت از جناب آقای روحانی
۸۴ اسماعیل طلاوری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان ماهشهر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۸۵ سعید واثقی کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۸۶ ژیلا واثقی کارشناسی حامی دولت اعتدال
۸۷ محمود حیات مقدم کارشناسی مسئول یکی از ستاد های شهرستان
۸۸ نسرین طلاوری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۸۹ مجید درویشی کارشناسی حامی دولت تدبیرو امید
۹۰ بهروز بیگدلی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۹۱ لیلا شمشیری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۹۲ سجاد بیگدلی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۹۳ عادل جابر کارشناسی حمایت از جناب آقای روحانی
۹۴ امید رجبی دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۹۵ فرشاد بدری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
۹۶ نسرین امیری دیپلم حمایت از جناب آقای روحانی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خوزستان

شهرستان رامشیر

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ کاظم هوشیار دیپلم تبلیغاتی
۲ علی خالدی کاردانی تبلیغات دانشجویی
۳ سعید شریفی کاردانی همکاری
۴ علیرضا رفیعی کارشناسی همکاری
۵ حسین خالدی کاردانی طرفدار
۶ رحیم رئیسی دیپلم همکاری
۷ سید رحیم موسوی دیپلم همکاری
۸ مرتضی شریفی دیپلم همکاری
۹ ناصر کرمی دیپلم همکاری
۱۰ سید یاسین موسوی سیکل تبلیغاتی
۱۱ سعید خمینی دیپلم طرفدار
۱۲ احمد حفایی دیپلم تبلیغاتی
۱۳ جعفر جابری کارشناسی همکاری
۱۴ مهدی شاویزاده سیکل همکاری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »