استان اردبیل

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

آدرس ملک:

اردبیل، خ ساحلی، جنب بیمه ایران

مدیر مسئول:

عبد رسول نعمتی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

خ جمهوری، نبش کوچه محله رقیه راه انزاب ، ۱۸۰متر مساحت

امکانات و تجهیزات موجود:

تجهیز به آب و برق و گاز و سیستم صوتی

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

کلیه مراسمات سخنرانیها و همایش های مورد نیاز بالغ بر ۲۳ جلسه مهم سخنرانی و همایش و تغذیه تیم های تبلیغاتی و سخنرانی های محله ای

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

آدرس ملک:

اردبیل، خ ساحلی، جنب بیمه ایران

مدیر مسئول:

یعقوب عزیززاده

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

 

کلیه مراسمات، سخنرانیها و همایش های اختصاصی و عمومی که بناء مناسبت های تقویمی و یا نیاز و تشخیص کمیت ها طرح ریزی می شد

در مجموع بالغ بر ۴۳۱ جلسه مهم را شامل شد از طریق این ستاد مرکزی اجرایی گردید که اسناد موجود صوتی و تصویری آن ها به پیوست تقدیم حضور میگردد%

 

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ یعقوب عزیززاده فوق لیسانس رئیس ستاد انتخاباتی
۲ هوشنگ خوش لحن لیسانس قائم مقام
۳ بابک فتحی آراللو لیسانس روابط استانی
۴ عبدالحمید محمدی فوق لیسانس معاونت حقوقی استانی
۵ کیوان پور محمد تقی لیسانس معاونت فرهنگی و هنری
۶ نجات عبداللهی لیسانس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی
۷ سجاد عطاری نیاری دروس حوزوی معاونت امور اجتماعی
۸ رئوف عیسی زاده لیسانس مسئول امور شهرستان ها
۹ مهدی جهان دیده فوق لیسانس معاونت رسانه و تبلیغات
۱۰ حسین وثوف فوق لیسانس معاونت امور مراسمات و سخنرانیها
۱۱ اکبر زارع دیپلم معاونت امور پشتیبانی
۱۲ حسن حبیبی لیسانس مسئول پدافند غیر عامل
۱۳ رئوف نامدار فوق لیسانس معاونت امور مالی
۱۴ حسن جوادی فوق لیسانس مسئول کمیته دانشجویی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ بابک آذری فوق لیسانس دبیر ستاد استانی
۱۶ معرفت آذری لیسانس مسئول کمیته کشاورزی و عشایر
۱۷ اسدالله شمس لیسانس مسئول هماهنگی کمیته اقشار
۱۸ جهان اللهیاری دیپلم معاونت امور محلات ۶ گانه
۱۹ احمد باقری لیسانس مسئول ستاد مردمی استان
۲۰ حامد محاسنی لیسانس مسئول کمیته فرهیختگان استان
۲۱ مهدی ارجمندی لیسانس مسئول کمیته اساتید و دانشگاه
۲۲ محمد عبداللهی فوق لیسانس مسئول روابط عمومی استان
۲۳ هومن یاسینی لیسانس عضوکمیته امور برنامه ها
۲۴ سجاد صداتی سولا لیسانس مسئول کمیته ارزیابی و سنجش
۲۵ امیرحسین رمزی لیسانس عضو کمیته صنعتگران
۲۶ یوسف علوی لیسانس مسئول کمیته امور سیاسی جوانان
۲۷ مهدی حسین نژاد لیسانس مسئول امور جوانان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محمد عسگری فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان اردبیل
۲ میلاد عزیززاده فوق لیسانس معاونت فرهنگی ستاد شهرستان اردبیل
۳ ودود خواربار لیسانس مسئول تدارکات ستاد شهرستان اردبیل
۴ وهاب علی نژاد فوق لیسانس مسئول هماهنگی کمیته های اقشار شهرستان اردبیل
۵ یوسف عزیززاده لیسانس مسئول مالی ستاد شهرستان اردبیل
۶ بهنام رسولی لیسانس مسئول تبلیغات ستاد شهرستان اردبیل
۷ فرزاد محمدی لیسانس مسئول روابط عمومی ستاد شهرستان اردبیل
۸ بهزاد فریور دکترا مدیر مراسمات و سخنرانیهای ستاد شهرستان اردبیل
۹ غلامرضا محمدی فوق لیسانس مسئول تشکیلات و منابع انسانی ستاد
۱۰ جواد عزیز زاده لیسانس عضو کمیته فضای مجازی
۱۱ آرش خوش لحن لیسانس مسئول کمیته جوانان شهرستان
۱۲ آرمین خوش لحن دیپلم مسئول کمیته ورزشکاران شهرستان
۱۳

 

رویا سفاری سادات کارشناس ارشد مسئول کمیته بانوان شهرستان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ محمد عسگری فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان اردبیل
۲ علیرضا ارزمکی لیسانس رئیس ستاد شهرستان پارس آباد
۳ جابر فتحی لیسانس رئیس ستاد شهرستان بیله سوار
۴ شهباز زاده لیسانس رئیس ستاد شهرستان گرمی
۵ اکبر تقی زاده فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان مشگین شهر
۶ علی محمدی فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان خلخال
۷ سیدمحمدی فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان کوثر
۸ علی کریمی کیا فوق لیسانس رئیس ستاد شهرستان نمین
۹ بابک پور پناهی فوق لیسانس مسئول ستادهای شهرستان اردبیل
۱۰ محمد پور پناهی فوق لیسانس مسئول کمیته فضای مجازی
۱۱ رسول نعمتی لیسانس مسئول تبلیغات شهری اردبیل
۱۲ محمد عبداللهی فوق لیسانس عضو کمیته تبلیغات شهرستان
۱۳ روح الله موسوی دیپلم عضو کمیته تبلیغات شهرستان
۱۴ الیار عاصمی زاده لیسانس مسئول کمیته جوانان و تشکل های غیر دولتی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان اردبیل

شهرستان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ فاطمه ولیزاده لیسانس مسئول بانوان ستاد استان
۱۶ ایرج عزیزی فوق لیسانس مسئول کمیته کارمندان
۱۷ بهنود شهبازی لیسانس مسئول ورزشکاران
۱۸ بهزاد تقی زاده لیسانس مسئول هماهنگی مناطق ۱۳ گانه
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »