به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ طرح سامانه بهره وری کشاورزی ایران (سبکا) به همت کانون مطالعات اقتصادی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تهیه گردید.
در این طرح شیوه ای جدید برای موضوع مدیریت بازرگانی و شبکه توزیع طراحی شده است ، هدف از طراحی این شیوه حمایت از کشاورزان با اهداف ذیل می باشد:

۱. کاهش قیمت تمام شده
۲. افزایش بهره وری
۳. شفاف سازی جامع در تولید و عرضه
۴. حذف واسطه ها و دلال ها (عاملین افزایش قیمت ها)
۵. اشتغال زایی گسترده قشر تحصیل کرده کشاورزی
۶. در آمد زایی برای سازمان و ..
۷. امکان رهگیری هزینه کرد یارانه های اختصاصی از مبدا تا مقصد .
۸. جذب حجم نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن بسوی تولید

این طرح با شعار امنیت کشور با کشاورزی و امنیت کشاورز با دولت تلاش دارد قدم های مثبتی در راستای حمایت از این قشر زحمتکش بردارد.