به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت) قوه مقننه و پس از قرائت گزارش این کمیسیون درباره صنعت خودرو سازی و انتقاداتی که به این گزارش درخصوص عدم رعایت حمایت از تولید داخلی در آن، در تذکری گفت: تاکید کمیسیون اصل ۹۰ براساس مصالح ملی و منافع عمومی و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید ملی، تولیدات داخلی و صنعت خودروی کشور است.

وی ادامه داد: در این رهگذر بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و حمایت از قطعه سازان داخلی، چالاکی صنعت خودرو، پرداخت بدهی ها، کیفیت افزایی و بالا بردن ضریب ایمنی و کاهش مصرف سوخت و قانونمند شدن پیشفروش ها و ایفای تحقق قول خودروسازان مورد تاکید بوده و قدم های مثبتی هم در این راه برداشته شده است، ولی با کمال تاسف درخصوص افزایش قیمت ها وضعیت بسیار نابسامان است و تاکید ما بر کاهش قیمت هاست.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته ای درخصوص واردات باید بیان کنم، آن موردی که کمیسیون گزارش کرده در مقطع زمانی بود که در زمان ثبت سفارش ها یک ویژه خواری ها و رانت خواری ها برای عده ای ایجاد شده بود که پرونده آن به دستگاه قضایی فرستاده شد و در آنجا تحت رسیدگی بود، و الا کمیسیون با اصل واردات موافق نیست و تاکید آن بر حمایت از تولید داخل است.