به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ طبق آمار در سفرهای استانی مقامات کشوری نامه های زیادی جهت پیگیری مشکلات به این مقامات تحویل میگردد که بسیاری از آنها بلا اثر و غیر قابل پیگیری است.
ما در دفاتر مشاورتی و معاضدتی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی این راه را برای شما کوتاه، قابل پیگیری و دائمی کرده ایم و در قالب یک سازمان مردم نهاد سیاسی – اجتماعی – فرهنگی و علمی و به استناد طبق بند ۵ ماده ۲ از اهداف مندرج در مرامنامه حزب تدبیر و توسعه تلاش کردیم تا پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم نیازمند خدمت در چارچوب هدایت های مقام معظم رهبری و بر مبنای حاکمیت قانون برای ارائه خدمات معاضدتی و مشاورتی به آحاد جامعه باشیم و این دفاتر را راه اندازی نمودیم.

لذا کسانی که تمایل دارند می توانند مطالبات و درخواستهای خود را با ذکر مشخصات فردی و شماره تلفن از طریق این پل ارتباطی برای مقامات و مسئولین اجرایی و قانونگذاری کشور ارسال دارند و مطمئن باشند که ما در اسرع وقت پیگیری های لازم را انجام و از نتایج شهروندان گرامی را مطلع خواهیم ساخت.
دفاتر خدمات معاضدتی و مشاورتی حزب به همت داوطلبان مردمی در تمام استانها و شهرستانها برای تحقق این امر در خدمت جامعه می باشد .

روش های ارتباطی :
ارسال اطلاعات از طریق سایت :

https://tadbirvatoseh.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7

ایمیل :