به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ اعضای پنج کمیسیون «اجتماعی»، «اقتصادی»، «سیاسی»، «مطالعات زنان» و «علمی-فرهنگی-آموزشی» انتخاب شدند و انتخاب اعضای دو کمیسیون امور «زیربنایی و محیط زیست» و «مطالعه توسعه مناطق» به آینده موکول شد.

همچنین در این جلسه، موضوع اقبال قابل توجه عمومی به بازار بورس و رشد کم‌سابقه شاخص بورس به آستانه یک میلیون در روزهای اخیر و بیم و امیدهای پیش روی این بازار مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای دفتر بر آن بودند که سیاست حمایت دولت از بازار سرمایه و مشخصا بازار بورس، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مجموع سیاستی قابل قبول و مناسب است، به شرط آنکه دولت و نهادهای حاکمیتی به تعمیق هر چه بیشتر بازار از طریق افزایش شفافیت، کاهش تقاضای سفته‌بازی، پیشگیری از واگذاری سهام بنگاه‌ها وشرکت‌های صوری و دیگر اقدامات لازم اقدام کنند.

اعضای جلسه، همچنین نسبت به بحران مال‌باختگی صاحبان سهام عدالت و طبقات محروم که اندک داشته‌های زندگی خود را فروخته و وارد بازار بورس می‌شوند، ابراز نگرانی کردند.