به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه، روزنامه جمهوری‌اسلامی می‌گوید در افکارعمومی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس به جوک بدل شده و مردم می‌پرسند مجلسی‌که با این سرعت در حال اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است تا به انتخابات ۱۴۰۰برسد آیا با همین سرعت  از مشکلات اقتصادی گرهی باز کرده؟

دولت و مجلس کماکان ناکارآمد است و امید به خدمتگزاری آنان بسیار کم سو شده است!

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته یا به نیایش ایستاده باشند.
انتهای پیام/