بسم تعالی

نظر به حفظ سلامتی وپیشگیری از گسترش هر چه بیشتر بیماری کرونا و مشکلات عبور و مرور و احتمال شروع مجدد موج دوم این بیماری منحوس به اطلاع اعضای محترم حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در سراسر کشور می رساند که پیرو ابلاغ دبیرکل محترم کماکان جلسات حزبی در تهران و سایر استاها به صورت مجازی ادامه خواهد یافت ، لذا تا اطلاع ثانوی مصوبات جلسات آنلاین با تائید اکثریت اعضا قابل پیگیری و به قوت خود باقیست .

باتقدیم احترام

روابط عمومی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی