به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، اوضاع داره واسه ترامپ خطرناک میشه، هم تو مناظرات تلویزیونی و هم در بازی روانی خارج از مذاکرات صفحه بازی بر علیه اش رقم میخورد. حتی آرای خاموش هم دارن به سود بایدن فعال میشن!

متاسفانه سالهاست که در آمریکا دولت ها بین بد و بدتر دست به دست میشود و ما مترصد یک فرصت خوب برای کشورمان! فرصت خوب فقط در عرصه مذاکره و مدیریت صحنه رقابت سیاسی قابل کشف و قابل بروز است.
مذاکره هرگز به معنای ترس و تسلیم و شکست نیست؛ بلکه صحنه مذاکره یک آوردگاه سخت تر ولی سازنده و پیش برنده است و این آوردگاه مملو و سرشار از فرصت ها و تهدیدات به تناسب لحظه ها و موقعیت هاست.

انتهای پیام/