به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، آقای روحانی شما بعنوان امانتدار مردم سکّان دولت را در دست دارید!
توجه داشته باشید که امام راحل مردم را ولی نعمت کشور نامیدند، رهبری معظم ملت را صاحب کشور می شناسند، قانون اساسی هم به اراده و تصویب ملت ماهیت وجودی پیدا کرده است.
چرا مدبرانه برای احقاق حقوق ملت جهد و کوشش نمی کنید؟

انتهای پیام/