به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ کارشناسان حزب تدبیر و توسعه با ارائه طرح صندوق املاک استیجاری به دنبال حل مشکلات مسکن هستند، با توجه به رشد قیمت ها در بخش مسکن بطوری که فاصله خرید خانه و در آمدهای اکثر مردم قابل توجه گشته است و امکان پرداخت اقساط وام ها برای این قیمتهای مسکن موجود بسیار بالا رفته و مردم توان پرداخت اقساط را نخواهند داشت لذا تاسیس این صندوق در بخش هایی از واحدهای اقتصادی کشور توصیه می گردد از جمله وزارت مسکن با نظارت مجلس ، با ایجاد این صندوق چندین  هدف محقق خواهد شد .

  • اقشار مختلف مردم بدون مسکن نخواهند بود و ما شاهد کارتن خواب یا حاشیه نشین شهرها ، حلبی آبادها نخواهیم بود
  • مبلغ اجاره با کنترل صندوق دچار حباب های واسطه ساز نخواهد شد  .
  • ارزش پول رهنی مستاجرین در ادوار مختلف حفظ خواهد شد .
  • برای اجرای این امر چند کار  لازم می باشد در ابتدای این امر می بایستی مجلس اجازه تاسیس  صندوق را صادر وهئیت دولت  کارگروه موسس را ایجاد و اساسنامه را تنظیم کنند                

مهم ترین مطلب در این اساسنامه تعهدات و وظایف صندوق خواهد بودبطوری که بتواند نسبت به تملک املاک دولتی و وقفی و واگذاری آن به مردم اقدام نمائید و نسبت به فروش متری آنها به کثیر مردم اقدام نموده بطوری که صاحبان متری صندوق ،  مستاجرین صندوق خواهند بود .                                     مستاجرین صندوق با انجام مراحل ذیل در ملک استیجاری خود صاحب سهم میشوند .

ابزارهای لازم به شرح ذیل است :
– افتتاح حساب امین در بانکهای دولتی
– گواهی سپرده حساب امین  متری منطقه ای
– اتحادیه مشاورین املاک ( مدیریت املاک ، تنظیم اجاره
و فسخ آن)

صندوق مسکن استیجاری در واقع یک مالک بزرگ خواهد بود که صاحبان متری املاک آن مردم خواهند بود که نسبت به خرید متری یا واگذاری املاک به صندوق و اخذ گواهی متری از صندوق اقدام خواهندکرد .

بعداز تاسیس صندوق
صندوق اقدم به عقد قرارداد با اتحادیه مشاورین املاک نموده و با برون سپاری ، عقد اجاره و مدیریت املاک را با تاسیس یک سامانه که تحت نظارت صندوق نیز می باشد در اختیار مردم میگذارد .

در ابتدا امرکار صندوق با در اختیار گرفتن املاک دولتی اعم از شهرداری ها ،بانک ها و واحدهای دیگر که به صندوق جهت اجاره واگذار شده است آغاز خواهد شد .

املاکی که متعلق به صندوق می باشد می بایستی بصورت متری در شکل گواهی قابل فروش در بورس قابل عرضه باشند  این گواهی در قالب اوراق مشارکت که برگشت اصل توسط صندوق تضمین شده است میتواند در بازار سرمایه بورس مورد معاملهقرار گیرد.

کارشناس مدیریت : مجید مجیدی وش عضو شورای مرکزی

حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی