1. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ بعد از قالیباف اسامی حاج بابایی، نیکزاد، شمس الدین حسینی و مصطفی میرسلیم به شکل رسمی بعنوان نامزدهای تصدی ریاست مجلس یازدهم در محافل سیاسی و لابی های داخلی مجلس مطرح است.

همچنین برای نواب اول و دوم رئیس مجلس یازدهم، هشت نفر تا کنون اعلام نامزدی رسمی کرده اند.

اسامی نامزدهای برای نواب اول و دوم رئیس مجلس عبارت است از:
۱- محمدرضا میر تاج الدینی
۲- مصری
۳- امیرحسین قاضی زاده هاشمی
۴- محمدمهدی زاهدی
۵- الیاس نادران
۶- منادی
۷- فرهنگی
۸- تقوی
شایان ذکر است ؛ روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه روز شکل گیری قانونی مجلس یازدهم می باشد.