استان گیلان

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

آدرس ملک:

رشت فلکه ی  یخسازه – جنب بانک انصار – ستاد مرکزی تدبیر و توسعه ی استان گیلان

مدیر مسئول:

غلامرضا خورسندی

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

۰ ۳۵ متر طبقه ی همکف

امکانات و تجهیزات موجود:

وسایل صوتی میز صندلی سالن همایش

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

جلسه ی هم اندیشی با دانشجویان و فعالان سیاسی

مراجعات عمومی مردم

محل گذر تمام شهرستان های غرب استان گیلان بوده بازتاب گسترده ای در بین مردم و افکار عمومی داشته است .

تشکیل کمیته بانوان، دانشگاهیان، فرهنگیان و …

تهیه و توزیع بنر و اقلام تبلیغاتی در سراسر استان

حضور فعال در مراسم استقبال از رئیس جمهور

فعال سازی ستاد های شهرستان های آستارا، بندر انزلی و صومعه سرا

 

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

آدرس ملک:

رشت-فلکه نیسازی-جنب بانک انصار

مدیر مسئول:

رضا لطفی

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

 

جلسات مردمی برگزار شده و جلسات اتاق فکر

کمیته های تشکیل شده:بانوان دانشگاهیان- فرهنگیان

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱ غلامرضا خورسندی دبیر و مسئول شورای سیاست گذاری

استان در ستاد انتخاباتی

۲ حامد  حیدری مسئول ستاد انتخاباتی استان گیلان
۳ مهدی  حقگو مسئول ستاد انتخاباتی شهرستان رشت
۴ سید شهرام صفوی بازرس ستاد مرکزی رشت
۵ نبی اله خورسندی عضو هماهنگ کننده ستاد مرکزی
۶ پوریا خورسندی مسئول تبلیغات ستاد مرکزی
۷ مرتضی  ندیم قائم مقام ستاد مرکزی
۸ میلاد علیزاده معاونت شورای سیاست گذاری ستاد رشت
۹ نادر اکبـری قائم مقام ستاد رشت
۱۰ لطف اله  احمدی مسئول پشتیبانی ستاد رشت
۱۱ لیلی صادقی معاون ستاد بانوان تختی رشت
۱۲ امیر حیدری ستاد جوانان رشت
۱۳ سمیه حقگو مسئول اقشار
۱۴ منصوره شعبانزاده بانوان رشت
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
۱۵ محمدحسین

منجی آزاده

ستاد ورزشکاران
۱۶ معصومه حقگو تبلیغات بانوان
۱۷ سیروس محبی  دانشجویان
۱۸ علی ثابت جوهری عضو ستاد مرکزی رشت
۱۹ ناصر سعادتمند عضو ستادمرکزی کمیته جوانان رشت
۲۰ غلامرضا باقرزاده پشتیبانی ستاد مرکزی
۲۱ شاپور کرمی  کمیته فرهنگی رشت
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ ماسال وشاندرمن آرش جـوادی
۲ تالش فرهاد دوستدار
۳ انزلی مظاهر دلیری
۴ انزلی رضا لطفی کلوانی
۵ آستارا رضا دوستدار
۶ ماسال سید شهروز رضوی
۷ ماسال علی رضا کدیور
۸ انزلی فرشاد مولایی
۹ انزلی محمود عقودی
۱۰ انزلی فراهیم عبادی
۱۱ انزلی محمود آقا زاده
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان رشت

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱۲ تالش سعید شیروان
۱۳ تالش اسرافیل فولاد نژاد
۱۴ تالش بهروز خانقاهی
۱۵ آستارا اسداله الله وردی
۱۶ آستارا توکل مولایی فر
۱۷ آستارا یاسین صالحی مقدم
۱۸ آستارا محسن نورسته
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان تالش

آدرس ملک:

تالش – بلوار امام رضا – جنب سایپا

مدیر مسئول:

فرهاد دوستا

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

استیجاری

امکانات و تجهیزات موجود:

تجهیزات رایانه ای  و صندلی و میز و بنر

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

ما از بدو شروع همایش ها و کمیته های مختلفی در سطح شهرستان تالش و حومه برگزار کردیم و اطلاع رسانی بی نظیر در سطح شهرستان ایجاد کردیم .دامن تلاش ها و موفقیت های خودمان را مرهون تک تک اعضای گروه میدانم که اگر اعضای گروه فعال نمیشدند ما به این نتیجه ی عالی نمیرسیدیم و من از همه ی اعضای گروه خودم تقدیر و تشکر دارم و در اخر از تمام عزیزان حزب  که در این خصوص به من کمک رساندن نهایت تشکر را دارم.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان تالش

آدرس ملک:

تالش- بلوار امام رضا – جنب سایپا

مدیر مسئول:

فرهاد دوستار

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

قبل از شروع انتخابات ما  مانور شفایی خود را شروع کرده از فامیل درجه یک تا دوستان و آشنایان اطلاع رسانی کامل نموده و نشست های حضوری زیادی در سراسر شهرستان انجام دادیمو افراد متشخص شهر رانیز اطلاع رسانی کردیم و با شروع انتخابات به طور رسمی کارمان را در دفتر شروع کرده و به جمع آوری رای به اگاهی رساندن مردم برای حضور بی نظیر در انتخابات تلاش مضاعف کردیم و با استقبال بینظیر مردم رو به رو شدیم که این در نوع خود در شهرستان تالش بی نظیر بود.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان تالش

آدرس ملک:

تالش- بلوار امام رضا – جنب سایپا

مدیر مسئول:

فرهاد دوستار

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

-مشخصات ستاد مرکزی : تالش بلوار امام رضا

-جلسات مردمی برگزار شده و جلسات اتاق فکر

-عملکرد تولید و توزیع محصولات تبلیغاتی از قبیل توزیع بنر و عکس و پوستر … : انجام شد

– سخنرانی های انجام شده : به نحو احسن انجام شد

-برنامه ی استقبال از رئیس جمهور

-تعداد احکام صادره : ۶ فقره حکم

-چارت سازمانی مورد عمل :انجام شد

-تعداد ستاد های میدانی

-تعداد نفرات فعال : بسیاری از جوانان و اعضای هیئت امنا و اعضای خود حزب

– کمیته های تشکیل شده

-تعداد روز و ساعت فعال نفرات :  قبل و بعد از اعلام رسمی شروع تبلیغات

-میزان تعداد پذیرایی از مراجعین : ۹ روز در دفتر ستاد

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان تالش

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ فرهاد دوستار لیسانس مسئول ستاد
۲ نادر اکبری لیسانس مسئول بازرسی
۳ سعید شیربان لیسانس مسئول جوانان
۴ منصور جوانمرد لیسانس مسئول روابط عمومی
۵ اسرافیل فولاد نژاد لیسانس مسئول پشتیبانی
۶ شیرزاد گیلانی فوق لیسانس مسئول دفتر
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان بندر انزلی

آدرس ملک:

گیلان بندرانزلی خ اطباء – پلاک ۶۱

مدیر مسئول:

مظاهر دلیری

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

وضعیت ملک استجاری بوده و علاوه بر آن مکانهای دیگر هدیه از طرف دوستان و همکاران بوده است .

امکانات و تجهیزات موجود:

مکان – کامپیوتر – تلفن – فاکس تماماً شخصی بوده اند

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

 

۱- برگذاری همایش کمیته جوانان همراه با سخنرانی اعضای ستاد و تعدادی از شهروندان فعال سیاست – اساتید دانشگاه و مردم شریف بندر انزلی.

۲- در حضور فعالیت های میدانی به پخش و نصب پوسترهای تبلیغاتی جناب دکتر روحانی

۳- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و تبیین سیاست های گذشته و اهداف جناب دکتر روحانی در حوزه سیاست ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و مخصوصا ورزشی بود.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان بندر انزلی

آدرس ملک:

بندر انزلی  – خ اطباء – پلاک ۶۱

مدیر مسئول:

مظاهر دلیری

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و … )

تاریخ و نحوه بازگشایی ستاد : ۷/۲/۱۳۹۶

مشخصات ستاد مرکزی ü

جلسات مردمی برگزار شده و جلسات اتاق فکرü

عملکرد تولید محتوا : ü

عملکرد تولید و توزیع محصولات تبلیغاتی از قبیل توزیع بنر و عکس پوستر و …  ü

سخنرانی های انجام شده ü

برنامه استقبال از رئیس جمهور ü

تعداد احکام صادره : ۵ مورد

تعداد ستاد های میدانی : ۵ مورد

تعداد نفرات فعال : ۱۵ نفر

کمیته های تشکیل شده ü

تعداد روز و ساعات فعال نفرات ( نفر ساعت کار انجام شده ) (۲۴۶ نفر ساعت)

میزان تعداد پذیرایی ها از مراجعین : غیر قابل شمارش

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان بندر انزلی

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مظاهر دلیری کارشناسی ارشد رئیس ستاد انزلی
۲ محمد غفوری کارشناسی رئیس ستاد منطقه آزاد
۳ محمد رضا آقازاده کارشناسی مسئول روابط عمومی
۴ فرشاد مولایی کارشناسی ارشد مدیر برنامه ریزی راهبردی
۵ ابراهیم عبادی کاردانی مسئول بازرسی و نظارت
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان گیلان

شهرستان آستارا

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ رضا دوستار کارشناسی مسئول ستاد
۲ توکل مولائی فوق دیپلم مسئول دفتر
۳ امین مولائی کارشناسی مدیر بازرسی
۴ اسدالله  صمدی زاده کارشناسی پشتیبانی و خدمات
۵ صداقت چکامه دیپلم امور روستایی و عشایری
۶ یاسین صلحی مقدم کارشناسی مسئول تبلیغات
۷ محسن نورسته کارشناسی امور کاری و کارورزی
۸ آرش دولت زاده کارشناسی امور اصناف
۹ عارف صلحی مقدم کارشناسی مسئول امور دانشجویی
۱۰ بهروز خانقاهی کارشناسی مالی
۱۱ رضا ضارب نیا کارشناسی سمعی بصری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »