استان کرمانشاه

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

 فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

آدرس ملک:

کرمانشاه، ۲۲ بهمن، خیابان گلریزان، کوی ۱۳۷، پلاک اول سمت چپ

مدیر مسئول:

حسن نوری

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

یک باب ملک ویلائی به مساحت ۳۰۰ متر، مجهر به لوازم و امکانات کامپیوتر و …

امکانات و تجهیزات موجود:

یک دستگاه کامپیوتر، متعلقات، میز و صندلی، وسائل اولیه برای پذیرایی

شرح فعالیت های انجام شده (کمیته ها، همایشها، فعالیت های میدانی، پیگیری ها، تبلیغات، پشتیبانی و

طبق برنامه تعریف شده، جلسات متعدد شورای عالی سیاستگذاری استان به انضمام جلسات شورای مرکزی و مشاوران حزبی در استان

جلسه با اقوام و سران و بزرگان ایلات و طوائف در بخش های شهرستان ها و روستاها

جلسه با مسئولان ستادی و حزبی و اعضای آنها در شهرستان های استان

دعوت و حضور از اعضای حزب در تمام نقاط استان در زمان حضور پر اهمیت ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی

نشست با شوراهای محلی روستاها و بخش ها تا امکانی که فرصت زمانی داشتیم.

جلسه با مروجان روستایی و مهندسان بخش توسعه روستایی و کشاورزی

مسئولین شهرستان ها نیز طبق الگو و چارت ارائه شده نیز ورود به فعالیت نموده کار را در روستاها و شهرهای کوچک آغاز نموده اند.

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ حسن نوری کارشناسی ارشد حقوق استان
۲ جواد مرادی دکتری علوم سیاسی معاون
۳ امید یاوری کارشناسی ارشد کشاورزی معاونت شهرستان ها
۴ وحید اکبری کارشناسی ارشد معاونت برنامه ریزی
۵ اکبر امیرخانی دکتری اقتصاد اقتصادی و بانک ها
۶ هادی پرویزی دکتری حسابداری دانشگاهیان و اساتید
۷ اکبر خسروی دکتری علوم سیاسی معاونت سیاسی
۸ سعید صفری کارشناسی معاونت اقشار
۹ مصطفی عباسی کارشناسی ارشد سازه ها معاونت پشتیبانی
۱۰ روح انگیز شهبازی کارشناسی بانوان
۱۱ عباسعلی بهرامی کارشناسی مدیر اجرایی
۱۲ مجید عسگری کارشناسی معاونت شهرستان کرمانشاه
۱۳ زهره مرادی کارشناسی جانشین بانوان
۱۴ شکوفه مرادی کارشناسی حقوقدانان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ فرزاد پورمرادی کارشناسی ارشد معاونت مطبوعات
۱۶ میلاد ارشادی کارشناسی معاونت تبلیغات
۱۷ محمدعلی اسلام پور کارشناسی مدیر مطبوعات
۱۸ جلیل آهنگرنژاد کارشناسی ارشد مشاور مطبوعات
۱۹ علی عباسی کارشناسی ارشد مسئول شورای راهبردی
۲۰ فرزاد پورمرادی کارشناسی ارشد معاونت مطبوعات
۲۱ میلاد ارشادی کارشناسی معاونت تبلیغات
۲۲ محمدعلی اسلام پور کارشناسی مدیر مطبوعات
۲۳ جلیل آهنگرنژاد کارشناسی ارشد مشاور مطبوعات
۲۴ علی عباسی کارشناسی ارشد مسئول شورای راهبردی
۲۵ فرزاد پورمرادی کارشناسی ارشد معاونت مطبوعات
۲۶ میلاد ارشادی کارشناسی معاونت تبلیغات
۲۷ محمدعلی اسلام پور کارشناسی مدیر مطبوعات
۲۸ جلیل آهنگرنژاد کارشناسی ارشد مشاور مطبوعات
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۲۹ شاپور حیدری کارشناسی ارشد معاونت فرهنگی
۳۰ فریدون پرنیان کارشناسی معاونت آموزش و پرورش
۳۱ فروغ رضایی کارشناسی کمیته آموزش و پرورش
۳۲ شاپور حیدری کارشناسی ارشد معاونت فرهنگی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ کرمانشاه، بلوار زن، نبش خیابان گذرنامه امیر یاوری
۲ کرمانشاه، دبیر اعظم سابق (مصدق)، نبش کوچه زنگنه مجید عسگری
۳ کرمانشاه، ۲۲ بهمن، برق سیاوش شریفی
۴ کرمانشاه، کارمندان، خیابان اصلی کامبیز امجدیان
۵ کرمانشاه، شهیاد سابق، ابوذر مسعود سلطانیان
۶ کرمانشاه، گادراز، میدان آزادی عادل کریمی
۷ کرنشاه، بلوار طاق بستان میثم خرسندکیان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان های استانکرمانشاه

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱ اسلام آباد غرب حامد حیدری
۲ کنگاور سجاد اسلام پور
۳ پاوه کبیر صدیقی
۴ جوانرود گلاله محمودی
۵ ثلاث ابراهیم محمودی
۶ روانسر
۷ اورامانات اسماعیل محمودی
۸ اورامانات ایران کیانی
۹ صحنه، میدان امام رضا مرادی
۱۰ سنقر وکلیائی، خیابان بهشت روزبه عزتی
۱۱ سنقر، شهر سطر فرهاد نوری
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

 

فرم شماره سه

موضوع: گزارش لیست ستاد های انتخاباتی مستقر در محدوده

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه

شهرستان های استانکرمانشاه

ردیف آدرس ستاد (فعالیت میدانی) مسئول ستاد
۱۲ سنقر، روستای پاوله رضا شاه ملکی
۱۳ سنقر دهستان پارسینه رضا احمدی
۱۴ میان راهان، چهارراه اصلی فرامرز سرمیلی
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »