استان خراسان شمالی

ستاد های استانی تدبیر و توسعه ایران اسلامی در انتخابات ۹۶

فرم شماره یک

موضوع: گزارش وضعیت ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خراسان شمالی

شهرستان بجنورد

آدرس ملک:

چهارراه بسیج

مدیر مسئول:

مجید مصباح

مشخصات ملک (وضعیت ملکی و مساحت فضاهای در اختیار)

اجاره ای به مساحت ۲۵ متر مربع

امکانات و تجهیزات موجود:

آب برق گاز. یک خط وای فای

توضیحات تکمیلی در خصوص کمیته ها،  فعالیت های در حال انجام و همایش های برگزار شده:

همایش های انجام شده :

سخنرانی توسط رییس ستاد در حسینیه ابوالفضلی ها کوی ابوذر

برگزاری چندین نشست خانگی در محله ها به ویژه در حاشیه شهر و روستاهای اطراف بجنورد

برگزاری سخنرانی توسط دکتر قلی زاده نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که دارای مشی اصلاح طلبی است در ستاد

سخنرانی در سالن اجتماعات مجتمع مسکونی تعاون مسکن مربیان

سخنرانی در کمپ پتروشیمی خراسان شمالی

« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خراسان شمالی

شهرستان بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱ مجید مصباح  فوق لیسانس  رئیس ستاد
۲ اسدالله خاکستری  لیسانس دفتر ستاد
۳  شیرزاد محمدپور فوق لیسانس قائم مقام ستاد
۴  علیرضا کوهستانی  لیسانس  اتاق فکر و مشاوران
۵ علی شریعتی مهر  لیسانس  معاونت سیاسی
۶  چنگیز باغچیقی دیپلم معاونت اطلاع رسانی و تبلیغات
۷  فیروز آزاد وار  فوق دیپلم  معاونت پشتیبانی
۸ امید علی باغچیقی  فوق لیسانس  معاونت برنامه ریزی
۹ حسن روشان  دکتری معاونت اقشار
۱۰  جهانبخش محمد پور  لیسانس  کمیته مناطق
۱۱ علی پنجی لیسانس  کمیته صنعتگران
۱۲ ابوالفضل وفایی نجار  لیسانس  کمیته اقوام
۱۳  مسلم طالب پور  لیسانس  کمیته فرهنگیان
۱۴  بهروز محمد پور  دیپلم کمیته اصناف و بازاریان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خراسان شمالی

شهرستان بجنورد

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات مسئولیت
۱۵ علی میثاق دیپلم کمیته ورزشکاران
۱۶ کریم کرمی لیسانس کمیته سازمانهای مردم نهاد
۱۷ سهراب قدیمی فوق لیسانس کمیته بازنشستگان
۱۸ سعید باغچیقی لیسانس مدیریت دبیرخانه
۱۹ میثم ظریف بین لیسانس مدیریت پشتیبانی
۲۰ ساسان ظریف بین دیپلم مدیریت همایش ها
۲۱ زهره مرغزار فوق دیپلم مدیریت اطلاع رسانی
۲۲ حسین روحی لیسانس معاونت شهرستانها (خ.ش)
۲۳ ایرج کریمی فر لیسانس شهرستان بجنورد
۲۴ شیراللّه باقری فوق لیسانس شهرستان گرمه
۲۵ علی سعید لیسانس شهرستان راز و جرگلان
۲۶ سید احسان فخر نبی فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی شهرستان
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »

فرم شماره دو

موضوع: گزارش لیست نیروهای فعال مستقر در ستاد

ستاد انتخاباتی تدبیر و توسعه ایران اسلامی

ستاد انتخاباتی استان خراسان شمالی

شهرستان گرمه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱  شیرا… باقری  فوق لیسانس
۲  محمدحسین کامکار  لیسانس
۳ جعفر کاوه  لیسانس
۴ محمدهادی کامکار  لیسانس 
۵ رضا حسین زاده  لیسانس 
« تحت نظارت بازرسی ستاد تدبیر و توسعه ایران اسلامی »